Pre-meetings

Vid intresse av att arrangera förmöten för olika typer av arbetsgrupper, ta kontakt med konferensens projektledare Sofia Särdquist (sofia.sardquist@riksarkivet.se) så snart som möjligt eller senast 15 april 2022 för att säkra en lokal för ert möte i Riksarkivets lokaler i Marieberg (Kungsholmen) eller Täby (Arninge).

Senare i år informerar vi här om vilka förmöten som är planerade och kontakpersoner för dessa och deras kontaktuppgifter för mer information.


HTR- and Crowdsourcing Hackdays

Tid: Tisdag 30 aug och onsdag 31 aug klockan 9.30-17.30

Plats: Riksarkivet, Marieberg, Oxenstierna 1

Beskrivning:

During the HTR- and Crowdsourcing Hackdays colleagues at the Nordic national archives who work with AI- and/or crowdsourcing will be working hands-on to test and prototype solutions to shared challenges and problems.

Deltagande är enbart på inbjudan. För mer information kontakta David Haskiya, Riksarkivet, david.haskiya@riksarkivet.se

Participation is by invitation only. For more information contact David Haskiya, Swedish National Archives, david.haskiya@riksarkivet.se