Program


Information om programmet uppdateras löpande under våren. Ändringar i programpunkter kan förekomma ända fram till konferensdagarna.

Under våren kommer anmälda deltagare att erbjudas möjligheten att uppdatera sin bokning med en intresseanmälan till programmets olika spår och sessioner. Mer information kommer. 
 


Programmets tre spår

 


Klicka här för preliminärt program
 

 
Programmet i plenum

Programmet i plenum (Lokal B123) består av gemensamma delar, keynotespeakers och övriga programpunkter på stora scenen. I den stora salen får alla fysiska deltagare rum och digitala deltagare kan följa allt som sker där via webbsändning. Alla presentationer spelas in och kommer att vara digitalt tillgängliga. Översättning till engelska är tillgänglig.
 

Parallellprogrammet

Parallellprogrammet består förutom av presentationer även av workshops med koppling till spåren. Parallellprogrammet tar plats i de mindre salarna på konferensanläggningens andra våning. Här är språken, liksom i plenumprogrammet, svenska, danska, norska och engelska, men ingen översättning finns tillgänglig här. Vissa talare medverkar digitalt med presentationer, men alla deltagare finns fysiskt på plats i lokalerna.

Dessa presentationer kommer inte att vara tillgängliga via webbsänding.
 

Gemensamt ställningstagande

Konferensen har målsättningen att kunna komma fram till ett gemensamt ställningstagande på temat Arkiv och samhälle. Ställningstagandet förbereds av de nordiska riksarkivarierna inför konferensen. Mer information kommer.
 

Digitala presentationer utanför programmet

Digitalt extra material i form av längre versioner av vissa programpunkter kommer att finnas tillgängliga digitalt i förinspelad form. Det kommer även att finnas förinspelade presentationer med anknytning till konferensens tema som inte är placerade i programmet.