Organizing Committee

 

Projektgrupp Riksarkivet Sverige

Sofia Särdquist, arkivarie, projektledare

Andrëa Grängsjö, programansvarig

Anna Karin Hermodsson, internationell sekreterare

Helena Långström, kommunikationschef

Gunilla Nordström, stabschef

Maria Larsson Östergren, 1:e arkivarie

 

Nordisk programkommitté

Sverige: Anna Karin Hermodsson, Sofia Särdquist

Norge: Ole Gausdal

Finland: Veli-Matti Pussinen

Danmark: Ronja Vejdegren

Island: Heidar Lind Hansson

 

Styrgrupp

De nordiska riksarkivarierna