Bokning

Bokning sker i samband med registrering av deltagande på resan.

Betalning

Anmälningsavgift 5.000 kr per person. Anmälningsavgiften dras av vid slutbetalning som är 30 dagar innan avresa.

Avbeställning

Resenärens eventuella avbeställning av resa ska ske skriftligen. Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Sker avbokning är avbokningskostnaderna anmälningsavgiften 5.000 kr t.o.m. den 1 augusti
Sker avbokning 2 augusti – 1 oktober är avbokningskostnaderna 50 procent av researrangemangets kostnad.
Sker avbokning fr.o.m. den 2 oktober är avbokningskostnaderna 100 procent av researrangemangets kostnad. 

Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

Min och max antal deltagare

Resan är beräknad på att 30 personer deltar och är det antal platser som finns tillgängligt på denna resa. Först till kvarn för bokning gäller.
 


Style Scandinavia AB är medlem i Svenska Resebranschföreningen, har ställt lagstadgad resegaranti för paketresor till kammarkollegiet och har högsta kreditvärdighet AAA.