Hotellbokning och kostnad

Hotell bokas och faktureras för sig själv och sköts av varje kulturskola/individ, utan inblandning av Kulturskolerådet eller Kulturkvarteret. Tre hotell har reserverat rum för dig som bokar innan 25/1 och anger respektive kod (se nedan). Ha gärna faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig vid bokning. Följande hotell har reserverat rum:
Scandic Grand (där förminglet 21/3 äger rum)
Gästerna bokar själva sina rum genom att mejla till orebrogrand@scandichotels.com alternativt ringa tel 019-767 43 00 (välj tonval 2). Uppge bokningskod BKUL220323. Skriv i eposten vilka datum det gäller, vem som bor i rummet samt fullständiga fakturauppgifter.

Stora Hotellet
Gästerna bokar själva sina rum genom att ringa tel 019-156900 (välj valet grupp och konferens) alternativt maila på reservations.orebro@elite.se och uppge bokningskod Kulturskolerådet.

City Hotel
Gästerna bokar själva sina rum genom att ringa tel 019-6014200 alternativt maila på info@cityhotelorebro.se och uppge bokningskod Kulturskolerådet.

För samtliga hotell gäller följande:
Om gästerna önskar betalning mot faktura ska ett skriftligt fakturaunderlag skickas till oss senast en vecka innan ankomst till respektive epostadress
Fakturaunderlaget ska innehålla fakturaadress, ev märkning samt organisationsnummer. Rummen finns bokningsbara fram till 25:e januari 2023, efter detta datum kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl. 15.00 ankomstdagen.