Program

Programmet är preliminärt och uppdateras löpande. 

  19 mars

 
09:00-10:00 Registrering & Utställning, förmiddagsfika serveras
   
  Moderatorer: Erik Karlsson, Svenskt Vatten och Åsa Peetz, NSVA
10:00-11:30 Välkommen till konferensen Rörnät och Klimat 2024
  Inledning. Pär Dalhielm VD, Svenskt Vatten
  Välkommen till Malmö! Vad händer i Malmö som påverkar VA? Sofia Hedén, Kommunalråd Miljö & Service Malmö 
  Statens roll i stadsplanering och statens ansvar gentemot VA. Anneli Hultén, Landshövding Skåne Län
  Privata fastighetsägares syn på klimatanpassning. Roba Ghadban, Fastighetsägarna Syd
  Paneldiskussion
   
11:30-13:00 Lunch och utställning
13:00-14:25 Tema: Klimatanpassning
  Klimatanpassning - vad händer i Köpenhamn nu? Jan Rasmussen, Klimatanpassning & Anläggning, Köpenhamns kommun
  Malmö efter regnet - vad har hänt, vad händer inte och varför? Kristina Hall, VA-Syd 
  Erfarenheter från forskningen, vad fungerar och vad fungerar inte? Vi får veta mer om status på forskningen inom klimatanpassningsområdet. Ico Broekhuizen, Luleå Tekniska Universitet
  Klimatanpassningsnätverket. Lena Blom, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad/Svenskt Vatten
  Paneldiskussion
14:25-15:00 Fika och utställning
15:00-16:45 Tema: Läckage
  Varför har RÖK fokus ILI. Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall
  Kostnad nyttoanalys för läckage. Andreas Hermansson, Göteborg Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad
  Uppföljning 2021 och kommande satsning; NSVA:s kommande satsning på vattenläckage, både på ledningsnät och gentemot privata fastighetsägare. Detta omfattar främst resultat av att lokalt sänka vattentryck, övervakning av brandposter men även digitala hjälpmedel. Victor Pelin, NSVA
  Utvärdering fyra års strategiskt läckagearbete. Michael Carlsson, Tyresö kommun
  Läcksökning på VAKIN. Genom praktisk läcksökning har vattenläckaget sänkts väsentligt i en av VAKIN:s anslutna kommuner. Anders Jonsson och Peter Hoppstadius-Eriksson, VAKIN
  Paneldiskussion
16.45 - 17.00 Avslut och summering Dag 1
18.30 Bussar till konferensmiddag
19.00-19.30 Förmingel
19:30- Konferensmiddag på Luftkastellet 
   

  20 mars

   
08:00-09:00 Kaffe och utställning
   
  Moderatorer: Erik Karlsson, Svenskt Vatten och Åsa Peetz, NSVA
09:00-10:00 Tema: Digitalisering
  Water scarcity in Barcelona - Barcelona upplever just nu en av de största torrperioderna i modern tid. Miquel ska introducera oss för vattensituationen samt berätta hur detta skapar en innovativ organisation vilket exemplifieras av att deras satsning på att digitalisera deras övervakning av dricksvattenkvalitet. Miquel Paraira, Aigues de Barcelona
  Diskussion kring digitalisering inom verksamheter och hur det kommer att utveckla oss som bransch. Simon Granath, VA-Syd, David Rehn, SVOA och Ingemar Clementsson, NSVA
10:00-10:30 Fika och utställning
10:30-11:45 Tema: Digitalisering
  Införande digitala vattenmätare - Nacka håller på att införa digitala vattenmätare och berättar om sina erfarenheter och att de bygger upp en ny infrastruktur för inhämtning av data. Johanna Blomberg, Nacka vatten och avfall
  Privata regnmätare - Genom att samla in data från privata regnmätare studerar Göteborg potentialen i att få tillgång till mer nederbördsdata. Glen Nivert, Kretslopp och vatten Göteborgs Stad
  GIS-Analys väljer ledningskorridor. Då Göteborg skulle bestämma sträckning för en kommande överföringsledning valde de att nyttja verktyget Georaptor. Tillsammans med Norconsult berättar de hur GIS-analys kan användas för att hitta en optimal sträckning. Britt-Inger Norlander, Norconsult och Annamaria Haag, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad
  Paneldiskussion
11:45-13:00 Lunch och utställning
13:00-14:50 Tema: Erfarenhetsåterföring
  Samverkansentreprenad på NSVA. Marlene Hylander, NSVA och Christoffer Andersson, MVB Syd AB
  Erfarenheter LTA. Antalet lättrycksavlopp blir fler i Sverige. 2022 publicerades en SVU-rapport som samlat erfarenheter av sådana system. Denna rapport presenteras i detta pass. Solveig Johannesdotter, RISE och Anna Olofsson, MittSverige Vatten & Avfall
  Paneldiskussion
  Spola med regnvatten. Theo Wilkås, Örebro kommun
  Erfarenheter runt dagvattenfrågor i stadsutvecklingsprojektet Rosendal i Uppsala. Ronnie Nilsson, Uppsala kommun
14:50-15:00 Summering och avslutning
15:00-15:30 Fika och utställning


Med reservation för ändringar.