Varmt välkommen till Rörnät och Klimat 2024
19-20 mars 2024 | Slagthuset | Malmö  


Svenskt Vatten bjuder in till den årliga konferensen om Rörnät och Klimat (RÖK) den 19-20 mars 2024 på Slagthuset i Malmö. Precis som tidigare år har konferensen en bred målgrupp och riktar sig både till dig som jobbar operativt med rörnät och till dig som arbetar med strategiska frågor och samhällsplanering. Svenskt Vattens välbesökta RÖK-konferens visar ett stort behov av att regelbundet samla och dela kunskap och erfarenheter mellan VA-organisationer och branschens övriga aktörer på RÖK-temat. 

Vi upplever just nu att omvärlden förändras i en snabb takt. För årets RÖK har vi därför valt ut fyra teman som vi tror kommer att en stor påverkan under kommande år.

Klimatanpassning
Att klimatet förändras är något våra verksamheter märker av allt oftare. Allt oftare sker större översvämningar vilket ger påverkan på VA-försörjningen. På RÖK kommer vi därför att ge exempel på hur andra har arbetat för att minimera konsekvenserna av sådana händelser.

Läckage
I samband med att dricksvattendirektivet såg vi en trend att vi kommer behöva arbeta mer med att förstå vart vårt vatten tar vägen. Samtidigt ser vi att vattenförbrukningen i våra samhällen är på väg att påverkas av teknikutveckling och medvetenhet. Under RÖK vill vi därför spana efter vilken framtid vi är på väg att möta och hur de svenska VA-organisationerna kan jobba mer effektivt för att identifiera svinn i ledningssystemen.

Digitalisering
Vårt uppdrag blir mer och mer komplext. Ett sätt att hantera detta är att i större utsträckning låta digitala hjälpmedel hantera olika typer av arbeten. På RÖK kommer vi att presentera erfarenheter från branschen som ska leda till en effektivare process att leverera hållbara vattentjänster.

Erfarenhetsåterföring
Svenskt Vattens investeringsrapport visar på ett stort framtida investeringsbehov. En viktig del i att bygga nytt är att lära av tidigare erfarenheter. På RÖK kommer vi därför att ha ett fokusområde på att återföra erfarenheter av genomförda projekt.


Hålltider för dagarna är:
19 mars - 10:00 - 17:00 (Registrering och fika mellan 09:00-10:00)
20 mars - 09:00 - 15:00 (Programmet avslutas med kaffe hos utställarna mellan 15:00 - 15.30)

Bankettmiddag
Bankettmiddagen äger rum tisdag den 19 mars, på Luftkastellet, kl 19.00 - 24.00.
Boka din plats i samband med anmälan.


Varmt välkommen till Malmö och 2024-års RÖK-konferens!