Föreläsare

Anna Åkerlund
Klinisk mikrobiologi, universitetssjukhuset i Linköping 
Andreas Resar
Laboratoriemedicin Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus, Umeå / f.d. uppdragsledare för Regionernas IVDR-nätverk
Chammiran Daniel 
Folkhälsomyndigheten, Solna
Frida Mårtensson
Klinisk mikrobiologi, Hallands sjukhus, Halmstad
Ioana Bujila 
Folkhälsomyndigheten, Solna
Klara Sondén
Folkhälsomyndigheten, Solna
Kristina Björkqvist
Ordförande Sepsisföreningen
Kristoffer Strålin
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Lena Dillner
Folkhälsomyndigheten, Solna
Malin Andersson
Region Västerbotten 
Mattias Aldrimer
Läkemedelsverket, Uppsala