Välkommen till Equalis utbildningsdagar för Klinisk mikrobiologi!

Utbildningsdagarna äger rum 30-31 mars på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla. Du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt. 

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i klinisk mikrobiologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

I år träffas vi på plats eller digitalt för att under två dagar lyssna på spännande föreläsningar och diskutera med varandra.

Årets program innehåller föreläsningar om vad ett referenslaboratorium har för funktioner, mikrobiologiska övervakningsprogram och diagnostik av mpox (apkoppor). Läkemedelsverkets representant guidar oss igenom omställningar inför IVDR. För dem som vill ha ännu mer diskussion kring IVDR så finns det möjlighet att delta i gruppdiskussioner, där även andra spännande ämnen finns att välja på, på plats eller digitalt. Andra dagen avslutas med ett temablock om sepsis ur olika perspektiv. Equalis omgångar kommer som alltid att redovisas under mötets gång.

”Landet runt” är en programpunkt där du som deltagare erbjuds tillfälle att dela med dig av erfarenheter från den egna verksamheten. Anmäl gärna en presentation senast den 10 februari!

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till utbildningsdagarna skall vara Equalis tillhanda senast den 16 februari 2023. Anmälan efter angivet datum medför en förhöjd avgift.

Det finns även möjlighet till utställning, klicka på fliken "Anmälan > Anmälan Utställare" för anmälan och mer information.