Om Equalis

Equalis bidrar till patientsäker diagnostik genom att arbeta för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat. Vi arrangerar program för extern kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik, såsom laboratorieundersökningar och bildåtergivande undersökningar. Dessutom är vi engagerade i utbildning, standardisering och andra aktiviteter för kvalitetsförbättring inom området.

Tillsammans skapar vi resultat att lita på!

www.equalis.se