Equalis expertgrupp för Klinisk mikrobiologi

Lena Persson Rova, ordförande
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annika Allard  
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Gordana Bogdanovic
Karolinska universitetssjukhuset, Stokholm
Inga Fröding
Folkhälsomyndigheten, Solna
Ingegerd Sjögren
Hallands sjukhus, Halmstad
Karolina Gullsby
Gävle sjukhus, Gävle
Lisa Helldal
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Marc Westerholt
Centralsjukhuset, Karlstad
Muna Al-Jammal        
Medicinsk service, Region Skåne, Lund
Shaman Muradrasoli             
Folkhälsomyndigheten, Solna
Therese Bergstrand
Folkhälsomyndigheten, Solna