Program för Klinisk mikrobiologi 2023

Torsdag 30 mars

10.00 – 10.30 | Registrering och fika

10.30 – 10.45 | Välkommen
Equalis och Expertgruppen 

Moderator: Karolina Gullsby    

10.45 – 11.15 | Mpox – allmänt om sjukdomen och fallbeskrivning
Klara Sondén

11.20 – 11.35 | Mpox – hur gick det att sätta upp diagnostiken?
Annika Allard

11.40 – 12.15 | Genomgång kvalitetssäkringsprogram

Gordana Bogdanovic & Karolina Gullsby

12.20 – 12.35 | Landet runt: Självprovtagning för HPV – fördelar och nackdelar
Malin Andersson

12.35 – 13.35 | Lunch och utställningsbesök 

Moderator: Ingegerd Sjögren      

13.35 – 13.50 | Genomgång kvalitetssäkringsprogram

Annika Allard

13.55– 14.25 | IVDR
Mattias Aldrimer

14.30– 15.00 | IVDR från labbens synvinkel
Andreas Resar

15.00 – 15.30 | Fika och utställningsbesök

15.30 – 16.30 | Gruppdiskussion

16.35 – 17.00 | Redovisning gruppdiskussioner
Expertgruppen

18.30 | Mingel och middag


Fredag 31 mars

Moderator: Therese Bergstrand       

8.30 – 9.00 | Funktioner på referenslaboratorium
Chammiran Daniel

9.05 – 9.50 | Genomgång kvalitetssäkringsprogram

Annika Allard, Marc Westerholt, Inga Fröding & Ingegerd Sjögren

9.55 – 10.10 | Landet runt: Utodling av blododlingar med hjälp av provsättningsrobot
Frida Mårtensson

10.10 – 10.40 | Fika och utställningsbesök

10.40 – 11.35 | Återrapportering från mikrobiologiska övervakningsprogram
Inga Fröding, Lena Dillner & Ioana Bujila

Tema sepsis

11.40 – 12.25 | Diagnostik, rekommenderade metoder och kvalitetsindikatorer för blododling
Anna Åkerlund

12.30 – 13.30 | Lunch och utställningsbesök

Moderator: Lena Persson Rova       

Tema sepsis

13.30 – 14.00 | En patientberättelse
Kristina Björkqvist

14.05 – 14.35 | Infektionsläkarens perspektiv
Kristoffer Strålin

14.40 – 15.15 | Genomgång kvalitetssäkringsprogram

Lisa Helldal, Karolina Gullsby & Therese Bergstrand

15.15 – 15.20 | Avslutning
Equalis och Expertgruppen 

15.20 Grab-n’-go fika