Abstracts

Vi vill gärna ta del av din forskning eller intressanta projekt inom konferensens ämnesområde.

Välkommen att skicka in ditt abstract för bedömning till abstract@commee.se under perioden 31 mars - 28 april 2023

Formatregler:

Max 300 ord

Typsnitt 12 pt Times New Roman

Filformat pdf.

Abstract ska innehålla författare, bakgrund, metod, resultat samt slutsats.

Abstract ska vara skrivet på svenska (undantagsvis kan engelska gå bra)

Antagna abstracts kommer att meddelas 15 maj 2023. 

Presentationen ska ske i form av en poster (max 70x90 stående format) som kommer finnas anslagen på konferensen. 
Observera att konferensen inte bekostar några kostnader för tryckning