Kontakt

Har du frågor kring din anmälan och/eller frågor kring betalning av avgiften, kontakta Mötesservice

Har du frågor kring konferensens innehåll, kontakta Per Thilander.