Vem ska göra jobbet, egentligen?

Välkommen till den femte upplagan av konferensen Att styra och leda framtidens välfärd!

Konferensen genomförs på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, den 9-10 januari 2025.

Årets tema Vem ska göra jobbet, egentligen? handlar om framtidens välfärdsarbete. Införandet av ny välfärdsteknik, robotar och AI skapar nya förutsättningar och det finns stora förhoppningar om att detta ska lösa delar av kompetensförsörjningen men utmaningar saknas inte. Hur involveras medborgare, patienter och brukare och hur påverkas behovet av samverkan mellan olika aktörer i välfärden? Kommer synen på arbete att behöva förändras för att möta framtida behov av välfärd, både för individer och för organisationer? Hur bör styrning och resursfördelning utvecklas för att hantera dessa nya förutsättningar? De senaste årens kriser i form av pandemi, inflation, tilltagande geopolitiska spänningar och klimathot reser nya krav på effektivitet och samordning inom och mellan olika delar av offentlig sektor. Kanske kommer det så kallade reformutrymmet att handla om olika aspekter av förbättrad civil beredskap, snarare än traditionell vård, skola och omsorg? Frågorna är många och svaren skapar vi återigen tillsammans under konferensen.

Välkomna!

För Organisationskommittén 

Lisa Björk

Mikael Cäker

Christian Jensen

Per Thilander

Johan Åkesson

Konferensen arrangeras av Centre for Global Human Resource Management & Centre for Health Governance, båda vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Har du inte medverkat tidigare? Kika då på filmen från en tidigare konferens så får du veta lite mer om vad du kan förvänta dig av att medverka på konferensen.