ANMÄLAN | DELTAGARE & UTSTÄLLARE     

Varmt välkommen med din anmälan till VÅRMÖTE 2024, 12-14 mars. Du anmäler dig via länk nedan. Vänligen läs igenom bokningsvillkoren innan du anmäler dig.

Vill du bli medlem direkt för att erhålla medlemspris? HÄR finner du registrering & information för det. OBS: Även om din arbetsgivare är kooperativ medlem behöver du vara medlemsregistrerad för att erhålla medlemspris till Vårmötet. Är du osäker om du anmält medlemskap kontakta: info@renaremark.se. Kontroll av medlemskap sker innan fakturering. Om medlemsavgift till Renare Mark ej är betald ombokas du till det högre priset.


Deltagaravgift

Anmälan senast 8 januari 2024


Anmälan från och med 9 januari 2024


Deltagaravgiften inkluderar:

Övriga kostnader (valbara aktiviteter)


BOKNINGSVILLKOR
Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas enligt de uppgifter som du anger på betalsteget i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på SEK 64 exkl. moms. Vid försenad betalning debiteras SEK 60 i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen.

Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om SEK 400 exkl. moms.

Avbokning av vårmöte, förkurs eller utställning
Vid avbokning till och med den 8 januari 2024 återbetalas hela beloppet, förutom 500 kr exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning efter den 8 januari 2024 debiteras hela konferensavgiften samt ev. kostnader för studiebesök, mingel, utställarplats och hotell. Behöver du avboka din plats gör du detta skriftligen till Reed & Mackay (fd Resia Kongress) enligt e-post nedan. Bokningsvillkoren är satta efter leverantörernas villkor som varken Renare Mark eller Reed & Mackay kan påverka. Avbokning skall ske skriftligt till conference.se@reedmackay.com.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på SEK 250 exkl. moms. Vi ber dig kontakta Reed & Mackay om detta blir aktuellt.

Logi
För avbokning av logi (del av eller hel bokning) fram till och med den 8 januari återbetalas logikostnaden, förutom 250 kr exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning därefter, oavsett anledning, kan ingen återbetalning göras. Det är viktigt att meddela eventuella förändringar i din bokning för att rummet ej skall riskera att bli avbokat om du inte dyker upp på ankomstdagen.

Alla ändringar måste göras skriftligt till conference.se@reedmackay.com.

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att vi ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses vegetarisk eller vegansk kost samt allergier. Dieter beaktas ej.

KONTAKT
Reed & Mackay (före detta Resia Kongress)
060-52 53 00 (tisdag - torsdag kl. 9-12)
conference.se@reedmackay.com.