De förbokade hotellrummen för SAMTIT 2023 är nu fullbokade.

Bokningen av logi sker nu direkt med hotellen.