Moderatorer & Föreläsare


Vår moderator

   
     

David Persson

Moderator SAMTIT Kongress 2023

David har vunnit Grand Prix under Svenska Mästerskapen i Magi 2012 och 2018 blev han svensk mästare i salongsmagi. David Persson leder er med glimten i ögat och hög energifaktor genom programmet och bjuder kanske på ett eller annat magiskt inslag under resans gång. Stora eller små produktioner spelar ingen roll, alla är lika viktiga.

 
     

Våra föreläsare

   
     

Anders Sjölin

Mockup av op modul på NSM, nya sjukhusområdet i Malmö

Projektledare för IVA, OP och den steriltekniska enheten inom projekt Nya sjukhusområdet i Malmö

   
     

Andreas Nilsson

Patientstyrd sedering

Jag är narkossköterska och med. dr. och har sedan 20 år specifikt intresserat mig för procedursedering utifrån aspekter som rör säkerhet, effektivitet, läkemedel och patientupplevelser.

   
     

Anna Larsson

Förvaltning av sjukhusövergripande medicinska tekniska system

Civilingenjör inom medicinsk teknik och arbetar på Karolinska sedan 2016. Jag arbetar sedan några år tillbaka som Utvecklings- och förvaltningsledare för SÖMTS på Karolinska.

   
     

Axel Hult

Medlemsprojekt - Utredning avvikelser med Infusionspumpar

Civilingenjör i medicinsk teknik från KTH i Stockholm. Jag jobbar sedan 2021 som medicinteknisk ingenjör på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Dessförinnan har jag arbetat med kvalitets- och regulatoriskt arbete på tillverkarsidan.

 
     

Camilla Wirseen

Programpunkt meddelas senare

Camilla Wirseen är en talare som berättar om sitt arbete med att göra skillnad för några av de mest utsatta och fattiga människorna i världen. Hon är bl annat medgrundare till det omtalade företaget Peepoople och grundare av The Cup Foundation och har föreläst på FN och ett flertal universitet i världen. Camilla har som social entreprenör utvecklat en djup förståelse för utmaningar på olika samhällsnivåer och presenterar i sina föreläsningar riktiga lösningar på allvarliga problem.

 
     

Eleni Ikonomidou

Gröna Korset - Systematiskt visuellt patientsäkerhetsarbete

Jag arbetar som chefsjuksköterska med fokus på patientsäkerhetsarbete. Drivs av att förändra, utveckla och skapa möjligheter där en bättre och säkrare vård tillsammans med patient, närstående och medarbetare är viktigt. Hur kan jag vara ett stöd för verksamheterna? Vilket behovs finns i ett systematiskt förbättringsarbete i takt med den snabba förändringen i världen? Drivkraften bör vara resultaten där resultaten handlar om att identifiera, förstå, lära och agera. Detta skapar vi tillsammans.

 
     

Emma Delin

Nätverk för säkerhetsarbete MT/Anestesi/IVA/Thorax

Jag är medicinteknisk ingenjör och jobbar på Medicinsk Teknik på Universitetssjukhuset i Örebro. Sedan 2010 har en allt större del av mitt arbete handlat om olika typer av säkerhetsfrågor som rör medicinsk teknik - allt ifrån avvikelsehantering och regulatoriska frågor. För mig är en viktig del med säkerhetsarbetet det nära samarbetet med vårdpersonalen för att tillsammans skapa en så säker vård för patienten som möjligt.

 
     

Gabriella Ringvall

Inspirationsföreläsning - Jobba Hjärnvänligt

Gabriella jobbar som rådgivare inom hjärnan på jobbet, kommunikation och förändringsledning. Hon vill som hjärnivrare lära andra om hjärnans vindlande vrår och ser att individer såväl som hela organisationer har mycket att vinna på att höja kunskapen. Effektivitet, digitala aspekter och hållbarhet såväl som psykologisk trygghet är ämnen hon pratar om. Innan hon startade sitt egna företag &thebrain jobbade hon med kommunikation och ledarskap på Säkerhetspolisen.

 
     

Henrik Johansson

Tillsammans för patientsäkerheten

Arbetar som utredare på Läkemedelsverkets Medicintekniska enhet.

 
     

Irina Zholobova

Medlemsprojekt - Utredning avvikelser med Infusionspumpar

Jag jobbar som medicinteknisk ingenjör på Karolinska Universitetssjukhuset sedan år 2020. Jag arbetar framför allt med utrustning inom intensivvårds- och operationsområdet. I mitt arbete tror jag att ett nära samarbete med vårdpersonalen är nyckeln till ett bra resultat.

   
     

Maria Lindén

Bärbara sensorsystem och AI i vården

Maria är professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem och leder en forskningsinriktning där ny teknik utvecklas med användarperspektivet i fokus. Bärbara sensorsystem möjliggör att följa hälsotrender och tidigt hitta en försämring. Mätningar, signalbehandling och AI utgör samtliga viktiga komponenter för att samla och tolka hälsodata.

 
     

Mattias Frick

Ny struktur för krisberedskap och civilt försvar

Arbetar som sektorsansvarig utredare på MSB med frågor som rör beredskapsplanering. Har en flerårig bakgrund inom vården och är i grunden legitimerad sjuksköterska med vidareutbildningar inom ambulans samt ambulans.

 
     

Mona Ringdal

Intrahospitala Transporter

Mona Ringdal är professor i omvårdnad och specialistsjuksköterska inom intensivvård samt lektor och excellent lärare vid Göteborgs universitet där hon undervisar i intensivvård samt är viceprefekt. Efter en postdoktorvistelse vid Griffith University i Australien har hon bedrivit studier om patienters overklighetsupplevelser och livskvalitet i samband med kritisk sjukdom och intensivvård.
I sin nuvarande forskning undersöker hon patientsäkerheten inom den högteknologiska miljön på sjukhus. En hög grad av risker kan förbyggas med förbättrade rutiner och god organisation vid exempelvis patienttransporter inom sjukhuset.

 
     

Patrick Borén

Tillsammans för patientsäkerheten

Arbetar som utredare på Läkemedelsverket på enheten för Medicinteknik.

 
     

Pia Berglund

Mockup av op modul på NSM, nya sjukhusområdet i Malmö

Lång klinisk erfarenhet som leg opssk inom de flesta opererande specialiteter dock inte ögon- och neurokirurgi på alla sjukhusnivåer inom Sverige och i Norge. 10 år som chef/ledare inom operationsavdelningar inom SUS, både Lund och Malmö. En kortare sejour inom Medtech som produktspecialist. Därefter under fyra år som verksamhetsutvecklare med strategiska och operativa verksamhetsutvecklingsfrågor för VO IPV SUS och sedan sept 2017 projektledare verksamhet OP i vårdbyggnadsprojektet inom NSM.

 
     

Ylva Pernow

Patientsäkerhet

Jag är chefläkare och kvalitet- och patientsäkerhetsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset sedan ca 1 ½ år . Jag är överläkare och docent i Endokrinologi (hormonsjukdomar) och har tidigare haft olika chefsuppdrag inom sjukhuset. Jag leder en stab som består av sjuksköterskor, ingenjörer och läkare med uppgift att stödja verksamheterna i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och utveckla och följa upp sjukhusets kvalitetsarbete. Det känns viktigt och värdefullt !

 
     

William Hagman

Nudging - beteendedesign

Som beteendekonsult hjälper jag företag och myndigheter att förstå mänsklig informationsbearbetning och beslutsfattande, samt hur det går att använda sig av beteendedesign och nudges för att påverka beslutsfattande och när det är accepterat att göra det.

 
 

Med reservation för ändringar, informationen uppdateras löpande.