Kontakt


Konferens- och boendefrågor

Travel Team
E-post:   kongress@travelteam.se
Telefon:  010-188 25 00


Företagsfrågor & SAMTIT:s representant

Marianne Baadsvig Eriksson
E-post:   marianne.baadsvig.eriksson@vgregion.se
Telefon:  031 343 60 62


Föreläsare

Ulrika Edin Gunnarsson
E-post:   ulriqa.edin.gunnarsson@erstadiakoni.se
Telefon:  076 698 49 50


Tävlingsbidrag

Mikael Rehnström
E-post:   mikael.rehnstrom@skane.se
Telefon:  046 17 18 11


Medlemsprojekt

Stefan Weis
E-post:   stefanweis76@gmail.com
Telefon:  070 090 17 69


Utställning

Malmö Mäss-service
Linda Köös
E-post:  linda@mass-service.se
Telefon: +46 761 27 43 00