Utställarinformation


Priser för monterpaket
 

Kvadratmeter Pris
6 kvm 11 500 kr
12 kvm 18 000 kr
16 kvm 22 000 kr
18 kvm 24 000 kr
24 kvm 30 000 kr
48 kvm 55 000 kr
96 kvm 105 000 kr
   

Vad ingår i monterpaketet?
 

För montrar upp till 24 kvm ingår:

För montrar från 48 kvm och uppåt ingår:

Malmö Mäss-Service kommer att kontakta er som bokar montrar 48 kvm och uppåt för att stämma av utformning av monter.

För mer information om beställning av extrautrustning till er monter se rubriken Monterservice här nedan.
 

Val av monter

I samband med anmälan väljer du din monterplacering.
Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella korrigeringar. Slutlig placering kommer att meddelas i ett senare skede. 

*OBS! Namnbrickan får endast skannas efter godkännande från deltagaren.


Bokning deltagande

I monterpaketet ingår det deltagande för 1 person. Det är den personen som står på monterbokningen och anmäls i samband med bokning av monter.
Om ni ska vara flera personer utöver den person som ingår i ert monterpaket måste dessa personer anmälas separat och varje person måste ha en egen anmälan. För att boka deltagare i er monter klicka på Anmälan i menyn ovan och välj antingen 3 dagarspaket eller 1 dagarspaket.
Observera att sista anmälningsdag är den 17 april.


Utställarportal och skanning av deltagare

Nytt för i år är att vi erbjuder dig som utställare möjligheten skanna deltagarnas namnskyltar för att få tillgång till deras kontaktuppgifter (namn, sjukhus/typ av verksamhet, e-post och mobil). All skannad information kommer att samlas i en portal där utställande företag själv kommer att kunna ta del av informationen samt se statistik över antal skanningar. Läs mer om hur det fungerar här >>

I samband med att du skannar deltagarna kan du:

OBS! Namnbrickan får endast skannas efter godkännande från deltagaren.


Praktisk information kring er monter


Utställningens preliminära öppettider

Onsdag 3 maj: 10:00-22:00
Torsdag 4 maj: 09:00-17:00
Fredag 5 maj: 09:00-13:30
 

In- och utflytt

Inflytt är möjlig:
Tisdag 2 maj, kl. 08:00-21:00
Onsdag 3 maj, kl. 07:00-09:00

Utflytt är möjlig:
Fredag 5 maj, kl. 14.00-17:00


Monterservice

Beställning av monterservice och produkter görs via Malmö Mäss-Services online shop. 

Den hittar du här

Sista beställningsdag för monterservice och produkter är den 12 april. 
30% påslag på beställningar efter sista beställningsdatum. Ändring efter sista beställningsdatum - debiteras fullt pris.
Vid beställning gjord under inflytt tillkommer ett påslag med 50% på ordinarie pris.
 

För frågor kring mässan och extrabeställningar:

Malmö Mäss-Service
Namn:   Linda Knöös
E-post:  linda@mass-service.se
Telefon: 0761-27 43 00  

ServiceCenter på Malmömässan

Här kan ni på plats på mässan göra kompletterande efterbeställningar på diverse montermaterial. En avgift på 50% tillkommer dock på material som beställs på plats. Observera att vi på sena beställningar inte kan garantera att produkten finns kvar i lager. Personalen i vårt ServiceCenter hjälper er gärna med allt som rör ert mässdeltagande.
 

Leveranstid/godsmottagning

Gods som ankommer till Malmömässan transporteras in till anvisad monter mot en kostnad (se aktuella priser i Malmö Mäss-Service online shop under Monterservice här ovan) Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i efterhand. Truckhjälp beställs av Malmö Mäss-service på plats.
I de fall där speditören, som levererar godset, ber mässans personal transportera/lasta in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad. Oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.

Vid utflytt måste allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar eller i rullburar under utsatt utflyttningstid. Detta är ett krav eftersom vi måste flytta godset. Godset ska vara avhämtat senast den 8 maj. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Utställaren ansvarar själv för att boka transporter av sitt gods. I de fall speditören ber oss lossa godset, kommer vi lossa och köra in det till montern. Detta på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren. 
 

Leverans- & hämtningsadress

Malmömässan
Mässgatan 6
215 32 Malmö

OBS! alla gods måste märkas med:

Tomemballage

Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn på anvisad blankett (finns att hämta på plats i ServiceCenter/mäss-shop, utmärkt på mässritningen). Tomgodset lagras under mässans öppethållande mot en kostnad. Se aktuella priser i Malmö Mäss-Service online shop under Monterservice här ovan. Denna kostnad debiteras utställande företag i efterhand Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Malmö Mäss-Service för bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är en kubikmeter.
 

Förtäring och dryck

All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck handhas av Mässrestauranger. Arrangören äger inte rätt att anlita annan leverantör eller själva ombesörja eller hantera livsmedel/dryck inom leverantörens byggndes eller markområden. Undantaget är papper eller plastinslaget reklamgodis som bjuds vid utställningen. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna. 

Det inte är tillåtet att ta med egen alkoholhaltig dryck, mat eller råvaror till er monter.
Vänligen respektera att nötter är strängt förbjudet och vi ber er ta hänsyn till eventuella luftburna allergier för tex. citrusfrukter.

Vill ni beställa eller har frågor kontakta: Monteransvarig på Mässrestauranger på 040-642 10 00 eller info@malmomr.se.
 

Renhållning/sopor

Malmömässan ansvarar för den allmänna städningen. Önskas monterstädning beställs detta via Malmö Mäss-Service vilket är förenat med en kostnad. Vi vill att alla montrar ska vara städade i god tid före mässans öppnande, dock senast kl. 20.00 kvällen innan mässan öppnar. I dåligt städade montrar kan Malmömässan besluta om städning, och det sker alltid på utställarens bekostnad.
 

Säkerhet/försäkring

Malmömässan ansvarar ej för skada och stöld av utrustning i monter. Utställare ansvarar själva för att teckna eventuella försäkringar för sin utrustning.
Varken SAMTIT, Malmö Mäss-Service eller Travel Team Sweden AB ansvarar för skada eller förlust av material och utrustning. Alla typer av glas och flaskor, burkar och andra hårda föremål, laserpekare, trycksatta behållare, kedjor, knivar, vapen, bengaliska eldar, fyrverkeripjäser och andra former av pyrotekniska föremål, samt allt övrigt som kan orsaka personskada är förbjudet att införa på Malmömässan.
 

För mer information till dig som utställare vänligen klicka här


Övrig information


Informationsmöte

Det kommer inte att arrangeras något informationsmöte innan mässan öppnar. Har ni några frågor är ni varmt välkomna förbi registreringsdisken i kongressfoajén.
 

Kongressens banner/header

Om ni vill kommunicera ert deltagande i kongressen hittar ni årets banner här nedan.

Klicka på bilden för att ladda ner den.

Storlek 900px:

Storlek 1 200px: