Priser & Paket
 

Kongresspaket 3 dagar (3-5 maj)


Pris: 3 500kr

Ingår deltagande i alla föreläsningar, presentationer och tillgång till utställningen. 
Samtliga måltider ingår:


Kongresspaket 1 dag (3 maj)


Pris: 1 500kr

Ingår deltagande i alla föreläsningar, presentationer och tillgång till utställningen under vald dag.
Måltider som ingår:

(OBS! Om du önskar delta på mingel i utställningen 3 maj kan detta bokas för 385kr/person)


Kongresspaket 1 dag (4 maj)


Pris: 1 500kr

Ingår deltagande i alla föreläsningar, presentationer och tillgång till utställningen under vald dag.
Måltider som ingår:

(OBS! Om kongressmiddag 4 maj önskas kan detta bokas för 590kr/person)


Kongresspaket 1 dag (5 maj)


Pris: 1 500kr

Ingår deltagande i alla föreläsningar, presentationer och tillgång till utställningen under vald dag.
Måltider som ingår:


Middagar 

Ingår i 3-dagarspaket men kan köpas till för 1-dagspaket. 


Mingel i utställningen 3 maj


Tid: 19.00-21.00
Plats: Utställningen
Ingår: Stående mingelmat med streetfoodkoncept, exklusive dryck*

Pris: 385kr/person 
 

Kongressmiddag 4 maj


Tid: 18.30-
Plats: Malmömässan
Ingår: 3-rättersmiddag exklusive dryck*

Pris: 590kr/person

*Dryckeskuponger till mingel och middag kommer att säljas på plats på Malmömässan. 


Monterpaket 

För pris på monterpaket - se utställarinformation under fliken "Utställare"


Skanning av deltagare

I samband med mässan kommer alla utställande leverantörer ha möjligheten att skanna deltagarnas namnskyltar och då få tillgång till deras kontaktuppgifter (namn, sjukhus/typ av verksamhet, mail och mobilnummer). All skannad information kommer att samlas i en portal där utställande leverantörer själva kommer kunna ta del av informationen samt se statistik över antal skanningar.

Deltagaren väljer själv om de vill att sin namnskylt ska bli skannad eller inte. 


Observera att sista anmälningsdag är 24 april 2023.

Ovanstående priser presenteras exklusive moms.