Bakgrund
Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) grundades 2007 som ett svar på behovet av en marinteknisk samlingsplats. Sedan dess har vi verkat för att stärka svenska företag och genera sysselsättning i den marina/maritima branschen.
Sedan 2017 är SMTF en del av det svenska forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden).

Vision
Att vara det självklara navet för grön marinteknisk utveckling för en bättre värld.

Vad vi gör
SMTF är en nätverksorganisation för den svenska marintekniska näringen med alla dess inriktningar såsom fritidsbåtssektor, offshore och sjöfart. SMTF skapar värde för näringen genom ett aktivt arbete med att stödja och synliggöra branschen. SMTF engagerar och guidar industrin i innovations-, utvecklings- och affärsprojekt.

 

Läs mer om SMTF


 

   
 

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar nu c:a 110 medlemsrederier med tillsammans 330 fartyg.

 

Läs mer om Skärgårdsredarna