Tid:  09.00 - 12.00

Start på temadagen

Fredrik von Elern, SMTF och Anders Werner, Skärgårdsredarna hälsar välkommen. Kort introduktion om hur upplägget funkar.

Talare:

Anne Dederichs, RISE
Fredrik Falkman, SSRS

Presentation av utställare à 60 sekunder var

LifeFinder
Swedeship
ÖMC
SSPA
NjordX
ALANDICA Shipping  Academy
Safetygruppen
RISE 

Efter samtliga presentationer öppnas företagens mötesrum för besök. Ni väljer själva och besöker de företag ni vill träffa. 

11:50 Avslutning i lobbyn