13-14 maj 2024 träffas vi återigen på Hotell Sign i Stockholm för den årliga ViS-konferensen -
den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar med vuxenutbildning. Vi ser fram emot givande dagar
med informativa föreläsningar som belyser såväl politikens viljeinriktningar, praktiska lösningar på olika
utmaningar och, givetvis, föreläsningar om vad forskningen säger i olika dagsaktuella frågor.

Den första dagen kommer, i vanlig ordning, fokusera på informativa föreläsningar i den stora salen och
dessa föreläsningar kommer också streamas för de som inte har möjlighet att närvara på plats i Stockholm.
Den andra dagen innehåller våra populära seminarier, anordnade av såväl nätverken som styrelsen för att
säkerställa ett innehåll som är aktuellt för alla de professioner som arbetar inom vux. I år hälsar vi särskilt
varmt välkomna de nya nätverken för kuratorer inom vux, respektive specialpedagogiskt stöd inom vux.
Årets inspirerande avslutningsföreläsning hålls av Andreas Ekström som på ett engagerande sätt pratar om
vad framtiden kan innebära med utgångspunkt i den digitala revolutionen och intåget av artificiell intelligens
i allas vardags- och arbetsliv.