Program 

Moderatorer: Johan Winsborn & Isabella Enbågen         UTSKRIFTSVÄNLIGT PROGRAM - KLICKA HÄR!

Måndag 13 maj  
08.30-10.00 REGISTRERING
10.00-10.15 ViS hälsar välkomna!
10.15-10.45 Invigningstal - Regeringens politik för vuxenutbildningen
Statssekreterare Katarina Lundahl (L), Utbildningsdepartementet
11.00-12.30 Skolverket informerar
Under 2025 kommer flera förändringar och regeländringar att börja gälla inom kommunal vuxenutbildning. För att underlätta förståelsen för de aktuella förändringarna, och stödja kommande implementeringar, används samlingsbegreppet komvux25. Skolverket informerar om såväl pågående arbetsprocess som innebörden av ändringarna. Från Skolverket kommer: Jan Rehnstam, Emelie Wedrén, Mikaela Zelmerlööw samt Simon Husberg.
12.30-13.30
 
LUNCH
13.30-14.30 Panelsamtal, Integrationsutmaningen
På agendan står den integrationsutmaning som vi befinner oss och vi tar del av frågor och svar om utbildning, arbetslöshet och vägar framåt. I ett panelsamtal möter vi:
  • Anders Forslund, professor emeritus på IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering)
  • Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen
  • Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
14.30-15.00 KAFFE
15.00-16.30 Norska modulförsöket
Tove Dina Røynestad och Renate Grytnes från den norska skolmyndigheten Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse berättar om det modulförsök som pågår inom vuxenutbildningen i Norge. Försöket är ett resultat av politikens mål att korta tiden till arbete med de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen. Det är åter dags att göra en internationell utblick när vi tar emot gäster från vårt grannland i väster.
16.30-16.45 Avslutning
18.00 Mingel och middag
   
Tisdag 14 maj  
08.30-09.30

Parallella seminarier, arrangerade av ViS styrelse och ViS nätverk - PASS 1

1. Susa-navet - LOKAL C5
Skolverket berättar om Susa-navet. De visar på möjligheterna med att ha utbud och utbildningstillfällen tillgängliga som öppen data. De visar vilka möjligheter det skapar för verksamheter, elever och hur det underlättar planering och dimensionering. Arbete med att göra Susa-navet ännu mera komplett pågår och alla komvux-utbildningar och gymnasieinriktningar behövs i Susa-navet. Skolverket presenterar i samarbete med nätverket Visa (administratörer)

2. Yrkesutbildning inom komvux - LOKAL C4
På det här seminariet presenteras resultat från avhandlingen "Something to Do Something to Be: A study of students' vocational identity formation in adult education". Resultaten visar att deltagande i yrkesutbildning som vuxen kan erbjuda något utöver lärandet av en yrkesidentitet, självbilden kan stärkas och de kan få nya insikter i hur de ser på sig själva som vuxna, lärande individer eller som aktiva samhällsmedborgare. Resultaten visar också hur samspelet mellan elevers självuppfattning, deras utbildning och deras yrke kan skapa barriärer som måste övervinnas för att fortsätta utveckla sin yrkesidentitet. Föreläsningens fokus är tvådelat, dels ett elevperspektiv, varför elever söker sig till yrkesutbildning på komvux, deras självbild, deras syn på sin utbildning och sitt yrke både under utbildningen och i övergången till arbetsliv. Till detta lyfter föreläsningen frågor kring hur SYVar kan arbeta att hjälpa individer i olika processer relaterade till deras yrkesidentitetsutveckling, inför, under och efter utbildningen.
Tobias presenterar i samarbete med nätverket SiV (Studie- och yrkesvägledare)

3. 
Yrkesanpassad matematik på komvux - LOKAL C6
Presentatörerna berättar om ett gediget utvecklingsarbete med A-spåret. Det har resulterat i en trestegsmodellen med bland annat Skolverkets bedömningsstöd, samarbete med yrkeslärare, hög elevaktivitet och laborationer. Modellen presenteras på seminariet. Linda Jarlskog är konstnär och lärare. Till vardags undervisar hon i matematik och fysik vid Komvux i Lund. Elisabet Bellander är triatlet, läromedelsförfattare och lärare. Till vardags jobbar hon på Malmö universitet och undervisar i matematik vid Komvux i Lund.
Seminariet anordnas av matematiknätverket

4. Petri Partanen - LOKAL C3
Att stötta elevers studiestrategier, metakognition och självreglering i vuxenutbildningen
Elever i vuxenutbildningen kommer med en varierande ryggsäck av tidigare skolerfarenheter i sin ryggsäck. Deras lärande påverkas av deras förmåga till metakognition och självreglering. I sin föreläsning kommer Petri att delge erfarenheter från arbete inom vuxenutbildningen för att stötta elevers studiestrategier både genom undervisningen och olika former av stödinsatser.
Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har lång erfarenhet från praktiskt arbete inom skola och utbildning samt som forskare på Mittuniversitetet och UCL Instuite of Education, med inriktning på elevers kognition, elevhälsa och elever i behov av stöd.
Seminariet presenteras i samarbete med Liv (specialpedagoger och speciallärare)

5. 
Yrkesskola och pilotverksamhet inom Yrkeshögskolan - LOKAL B123 (stora salen)
Yrkeshögskolan betraktas som framgångsrik och regeringen har nu beslutat att ge Myndigheten för Yrkeshögskolan utökat uppdrag. Yrkesvuxutredningen har presenterat ett förslag om utbildning på SeQF-nivå 4 vilket man kommer att berätta om liksom den pilotverksamhet som nu initieras inom Yrkeshögskolan.
Margareta Landh från MYH presenterar det arbete som pågår på myndigheten. Seminariet presenteras i samarbete med styrelsen

09.45-10.45 Parallella seminarier, arrangerade av ViS styrelse och ViS nätverk - PASS 2

1. Susa-navet - LOKAL C5
Skolverket berättar om Susa-navet. De visar på möjligheterna med att ha utbud och utbildningstillfällen tillgängliga som öppen data. De visar vilka möjligheter det skapar för verksamheter, elever och hur det underlättar planering och dimensionering. Arbete med att göra Susa-navet ännu mera komplett pågår och alla komvux-utbildningar och gymnasieinriktningar behövs i Susa-navet. Skolverket presenterar i samarbete med nätverket Visa (administratörer)

2. Yrkesutbildning inom komvux - LOKAL C4
På det här seminariet presenteras resultat från avhandlingen "Something to Do Something to Be: A study of students' vocational identity formation in adult education". Resultaten visar att deltagande i yrkesutbildning som vuxen kan erbjuda något utöver lärandet av en yrkesidentitet, självbilden kan stärkas och de kan få nya insikter i hur de ser på sig själva som vuxna, lärande individer eller som aktiva samhällsmedborgare. Resultaten visar också hur samspelet mellan elevers självuppfattning, deras utbildning och deras yrke kan skapa barriärer som måste övervinnas för att fortsätta utveckla sin yrkesidentitet. Föreläsningens fokus är tvådelat, dels ett elevperspektiv, varför elever söker sig till yrkesutbildning på komvux, deras självbild, deras syn på sin utbildning och sitt yrke både under utbildningen och i övergången till arbetsliv. Till detta lyfter föreläsningen frågor kring hur SYVar kan arbeta att hjälpa individer i olika processer relaterade till deras yrkesidentitetsutveckling, inför, under och efter utbildningen.Tobias presenterar i samarbete med nätverket SiV (Studie- och yrkesvägledare)

3. Petri Partanen - LOKAL C6
Att stötta elevers studiestrategier, metakognition och självreglering i vuxenutbildningen
Elever i vuxenutbildningen kommer med en varierande ryggsäck av tidigare skolerfarenheter i sin ryggsäck. Deras lärande påverkas av deras förmåga till metakognition och självreglering. I sin föreläsning kommer Petri att delge erfarenheter från arbete inom vuxenutbildningen för att stötta elevers studiestrategier både genom undervisningen och olika former av stödinsatser.
Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har lång erfarenhet från praktiskt arbete inom skola och utbildning samt som forskare på Mittuniversitetet och UCL Instuite of Education, med inriktning på elevers kognition, elevhälsa och elever i behov av stöd. Seminariet presenteras i samarbete med Liv (specialpedagoger och speciallärare)

4. Egenregi eller entreprenad? - LOKAL C3
Vuxenutbildning inom komvux kan erbjudas i flera former av anordnarskap. Många faktorer påverkar de val huvudmännen gör när det kommer till egenregi och entreprenad. I ett panelsamtal får ni ta del av några kommuners strategier och argumentationen bakom besluten. Vad hoppas de på? Vad vill de undvika? Medverkande:
  • Fredrik Röstenius, Koordinator för vuxenutbildning och arbetsmarknad, Familjen Helsingborg
  • Arvid Vikman Rindevall, Ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Stockholms stad
  • Christian Thomsen, Rektor och skolchef för vuxenutbildningen, Eksjö kommun
  • Per Hammar, branschchef Almega Utbildningsföretagen
5. Erbjuder komvux det stöd eleverna har/borde ha rätt till? LOKAL B123 (stora salen)
Lärare i komvux har alltid mött elever med tidigare negativ erfarenhet av skola. Men jämfört med mitten av 1990-talet är det idag en mycket större andel av eleverna som är födda utomlands och ett större antal som har olika former av diagnostiserade funktionsnedsättningar. Det är med andra ord en helt annan verklighet som lärare i komvux idag möter än tidigare. Parallellt med sådan förändring har komvux blivit alltmer organiserad som en marknad. Det har resulterat i prispressande avtalsprocesser, mer övergång till (den billigare) distansstudieformen, betygsinflation, och svag kontroll över kvaliteten i den utbildning som eleverna möter. I denna situation, vilka strukturer finns på plats för att stötta lärarna i deras arbete med att erbjuda eleverna den undervisning de har rätt till? Vilken struktur finns på plats för att ge elever det stöd de behöver och har rätt till?
Andreas Fejes, Linköpings universitet. Seminariet presenteras i samarbete med Visk (kuratorer och motsvarande funktioner)
 
10.45-11.30 KAFFE
11.30-12.30 Parallella seminarier, arrangerade av ViS styrelse och ViS nätverk - PASS 3

1. Erbjuder komvux det stöd eleverna har/borde ha rätt till? - LOKAL C5
Lärare i komvux har alltid mött elever med tidigare negativ erfarenhet av skola. Men jämfört med mitten av 1990-talet är det idag en mycket större andel av eleverna som är födda utomlands och ett större antal som har olika former av diagnostiserade funktionsnedsättningar. Det är med andra ord en helt annan verklighet som lärare i komvux idag möter än tidigare. Parallellt med sådan förändring har komvux blivit alltmer organiserad som en marknad. Det har resulterat i prispressande avtalsprocesser, mer övergång till (den billigare) distansstudieformen, betygsinflation, och svag kontroll över kvaliteten i den utbildning som eleverna möter. I denna situation, vilka strukturer finns på plats för att stötta lärarna i deras arbete med att erbjuda eleverna den undervisning de har rätt till? Vilken struktur finns på plats för att ge elever det stöd de behöver och har rätt till?
Andreas Fejes, Linköpings universitet. Seminariet presenteras i samarbete med Visk (kuratorer och motsvarande funktioner)

2. Egenregi eller entreprenad? - LOKAL C4
Vuxenutbildning inom komvux kan erbjudas i flera former av anordnarskap. Många faktorer påverkar de val huvudmännen gör när det kommer till egenregi och entreprenad. I ett panelsamtal får ni ta del av några kommuners strategier och argumentationen bakom besluten. Vad hoppas de på? Vad vill de undvika? Medverkande:
  • Fredrik Röstenius, Koordinator för vuxenutbildning och arbetsmarknad, Familjen Helsingborg
  • Christian Thomsen, Rektor och skolchef för vuxenutbildningen, Eksjö kommun
  • Per Hammar, branschchef Almega Utbildningsföretagen
3. Yrkesanpassad matematik på komvux - LOKAL C6
Presentatörerna berättar om ett gediget utvecklingsarbete med A-spåret. Det har resulterat i en trestegsmodellen med bland annat Skolverkets bedömningsstöd, samarbete med yrkeslärare, hög elevaktivitet och laborationer. Modellen presenteras på seminariet. Linda Jarlskog är konstnär och lärare. Till vardags undervisar hon i matematik och fysik vid Komvux i Lund. Elisabet Bellander är triatlet, läromedelsförfattare och lärare. Till vardags jobbar hon på Malmö universitet och undervisar i matematik vid Komvux i Lund.
Seminariet anordnas av matematiknätverket

4. Yrkesskola och pilotverksamhet inom Yrkeshögskolan - LOKAL C3
Yrkeshögskolan betraktas som framgångsrik och regeringen har nu beslutat att ge Myndigheten för Yrkeshögskolan utökat uppdrag. Yrkesvuxutredningen har presenterat ett förslag om utbildning på SeQF-nivå 4 vilket man kommer att berätta om liksom den pilotverksamhet som nu initieras inom Yrkeshögskolan.
Margareta Landh från MYH presenterar det arbete som pågår på myndigheten. Seminariet presenteras i samarbete med styrelsen

5. Yrkesvuxutredningen - LOKAL B123 (stora salen)
Yrkesvuxutredningen är klar och betänkandet finns att läsa. Här ges möjligheten att ta del av utredare Elof Hansjons tankar om resultatet av utredningens arbete och hur han ser på hanteringen av förslagen framöver. Hur kan komvux komma att förändras framöver? Elof Hansjons är till vardags kommunalråd i Södertälje. Seminariet presenteras i samarbete med styrelsen
12.30-13.30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13.30-14.00 ViS om styrelsens kommande arbete
14.00-15.00 AI, framtiden och den digitala revolutionen, Andreas Ekström
15.00-15.30 Avslutning