Anmälan               

De Svenska Historiedagarna 2023 är fullbokade. Om du vill skriva upp dig på vår väntelista, kontakta Resia Kongress: congress@resia.se


Deltagaravgifter
Deltagare, organisation/företag*: 3000 kr inkl. moms (2 400 kr exkl. moms) 

Deltagare, privatperson*: 3000 kr inkl. moms (2 400 kr exkl. moms) 
Student:  2 375 kr inkl. moms (1 900 kr exkl. moms) 

*Erbjudande: Anmäl 4 deltagare, betala för 3 st. För att erhålla detta erbjudande gäller att alla 4 deltagare anmäls i en och samma bokning vid samma tillfälle, med en fakturamottagare. Deltagare kan inte läggas till i efterhand utan måste anmälas vid ett och samma tillfälle.

Deltagaravgiften inkluderar:

Aktiviteter som kan bokas mot extra avgift:


Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas enligt de uppgifter som du anger på betalsteget i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på 60 kr inkl. moms (48 kr exkl. moms). Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen.

Vid fakturering skall organisationsnummer (eller personnummer om du anmäler dig som privatperson), fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om 500 kr inkl. moms (400 kr exkl. moms).


Bokningsvillkor

Avbokning
Vid avbokning till och med den 28 juli 2023 återbetalas hela beloppet, förutom 500 kr exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning efter den 28 juli 2023 debiteras hela konferensavgiften. Bokningsvillkoren är satta efter leverantörernas villkor som varken De Svenska Historiedagarna eller Resia Kongress kan påverka. Avbokning skall ske skriftligt till congress@resia.se.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på 250 kr exkl. moms. Vi ber dig kontakta Resia Kongress om detta blir aktuellt.

Logi

För bokningar på Elite Hotel Ideon och Scandic Star
För avbokning av logi fram till och med den 1 augusti 2023 återbetalas logikostnaden, förutom 312,50 kr inkl. moms (250 kr exkl. moms)  i avbokningsavgift. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras. 

För bokningar på Bishop Arms Hotel, Grand Hotel, Hotel Lundia, Hotel Nordic Lund BW+: 
För avbokning av logi fram till och med den 30 augusti 2023 återbetalas logikostnaden, förutom 312,50 kr inkl. moms (250 kr exkl. moms) i avbokningsavgift. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras. 

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att vi ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses endast vegetarisk eller vegansk kost samt allergier, ej dieter eller övriga önskemål.

Alla ändringar, inkl. avbokningar, måste göras skriftligt till congress@resia.se.


Kontakt
Resia Kongress
018-18 35 35 (tis-tors kl. 9-12)
congress@resia.se