-
B9:1 Stressrelaterad ohälsa och OSA i praktiken
Plats: C2
Antal platser: 99/100
-
A1:1 Ljusarbetsmiljö och synergonomi
Plats: C2
Antal platser: 35/100
-
C5:2 Skadligt bruk i arbetslivet
Plats: C2
Antal platser: 55/100
-
B10. Sätta mål och fatta beslut för att nå ett arbetsklimat där alla kan gilla jobbet
Plats: Stora scenen
Antal platser: 1119/1300
-
E5. Den hjärnvänliga arbetsplatsen och arbetsminnet
Plats: Stora scenen
Antal platser: 359/700
-
B1. Mobbning
Plats: Stora scenen
Antal platser: 160/700
-
A4. Lär dig gerillaergonomins grunder!
Plats: Stora scenen
Antal platser: 116/700
-
B6. Mer arbetsglädje med bättre kommunikation
Plats: Stora scenen
Antal platser: 1030/1300
-
C3. Starka friskfaktorer - så gör ni i praktiken
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C6. Ett längre arbetsliv
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C8. Covid: erfarenheter och lärdomar för framtiden
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
D3. Attraktiva arbetsgivare har en god arbetsmiljö - eller?
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
E4. Tekniken och framtidens arbetsliv
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C9. Arbetsmiljöverkets regelförnyelse - varför och hur
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
E3:2 Artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö
Plats: C2
Antal platser: 100/100
-
C7:2 Förbi fallgroparna - på väg till ett bättre SAM
Plats: C2
Antal platser: 100/100
-
Kulturkrockar, integration och arbetsliv
Plats: Stora scenen
Antal platser: 225/700