Oppgaver

Samling 1 Gruppeveiledning 

1) FAAST-modellen - Fremgangsmåde 

Der kan være tale om én gruppevejledningssession eller et forløb overflere gange 

Om man ikke rekker å sette seg inn i FFAST – svar gjerne på spørsmålene vi har lagt inn i padleten.

Gruppevejledning Skriv målgruppen her
Forkus  
Formål  
Aktiviteter  
Struktur  
Teknikker  

 

 

Samling 2 Med bruker i sentrum (link til Padlet)

Spørsmål, e-veiledningstjenesten, karriereveiledning.no 

Karriereveiledning.no er et supplement til øvrige karriereveiledningstjenester. Det hender at tjenestens karriereveiledere anbefaler veisøkere å ta kontakt med et karrieresenter, for eksempel når veisøkeren ønsker flere karriereveiledningssamtaler, eller karriereveiledning ansikt til ansikt eller via video.  

For at veisøkere som kommer til samtale hos karrieresenteret skal stille mest mulig forberedt, kan karriereveilederne i e-veiledningstjenesten gi veisøker informasjon om hvordan hen kan forberede seg før samtalen. Til dette trenger vi hjelp fra dere: 

Hva bør karriereveiledere i e-veiledningstjenesten be veisøker forberede, tenke gjennom eller ha med seg når hen kommer til karriereveiledning hos karrieresenteret?