Introduksjon av innledere 

 

Randi Boelskifte Skovhus 

Randi Boelskifte Skovhus er lektor ved VIA University College, Aarhus, Danmark. Hennes forskning fokuserer på kollektive veiledningsformer, karrierelæring i grunnskoler og utdannelser, sosial rettferdighet og menneskers oplevelse av mening. 

 

Kristin Jensen 

Kristin Jensen, seniorrådgiver i Kompetanse Norge. Involvert i prosjektet nasjonal digital karriereveiledningstjeneste fra høsten 2018, med ansvar for driftsorganisering av e-veiledningstjenesten. Teamleder for karriereveilederne. 

 

Therese Henriksen 

Webredaktør i Utdanning.no 

 

Else Lücking

Else Lücking, teamleder i eVejledning i Styrelsen for It og Læring. Utdannet veileder og master i professionel kommunikation. Hun holder foredrag om veiledning på digitale medier. 

 

Kvalitetsrammeverket 

Vil dere ha verdens beste karrieresenter? 

Hvordan jobbe helhetlig med kvalitetsutvikling av karrieresentrene? Kvalitetsrammeverket viser vei!  

Det er utviklet en ny del av det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Denne delen handler om kvalitetssikring og setter fokus på syv sentrale områder som påvirker kvaliteten i tjenestene. Det er laget indikatorer som kan brukes for å vurdere egen tjeneste – og finne veien til å bli verdens beste karrieresenter! Vi presenterer kvalitetsområdene og gir tips til hvordan man kan bruke de i praksis.  

Vi jobber også med noen flotte verktøy for kvalitetsutvikling, som du får mulighet til å se og kanskje prøve på denne delen av fagsamlingen.    

Samlingen vil veksle mellom faglige innledninger og diskusjon i grupper.