Introduksjon av innledere 

 

Randi Boelskifte Skovhus 

Randi Boelskifte Skovhus er lektor ved VIA University College, Aarhus, Danmark. Hennes forskning fokuserer på kollektive veiledningsformer, karrierelæring i grunnskoler og utdannelser, sosial rettferdighet og menneskers oplevelse av mening. 

 

Mona Mathisen

Mona Mathisen, avdeling for karriereveiledning, Kompetanse Norge. Mona er seksjonsleder for seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon.

 

Else Lücking

Else Lücking, teamleder i eVejledning i Styrelsen for It og Læring. Utdannet veileder og master i professionel kommunikation. Hun holder foredrag om veiledning på digitale medier. 

 

Kristin Jensen 

Kristin Jensen, seniorrådgiver i Kompetanse Norge. Involvert i prosjektet nasjonal digital karriereveiledningstjeneste fra høsten 2018, med ansvar for driftsorganisering av e-veiledningstjenesten. Teamleder for karriereveilederne. 

 

Tonje F. Gravås

Tonje F. Gravås, avdeling for karriereveiledning, Kompetanse Norge. Har ledet arbeidet med karrierekompetanse i Nasjonalt kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Er nå fungerende seksjonsleder for Seksjon for kvalitetsutvikling.

 

Line W. Engh

Line W. Engh, avdeling for karriereveiledning, Kompetanse Norge. Ledet arbeidet med Etikk, og jobber nå med å utvikle innhold og verktøy til Kvalitetssikring i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 

Åse Elise Mejdell-Edvardsen

Åse Elise Mejdell-Edvardsen, avdeling for karriereveiledning, Kompetanse Norge. Jobber med å utvikle innhold og verktøy til Kvalitetssikring i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 

Marianne Almbakk

Marianne Almbakk, avdeling for karriereveiledning, Kompetanse Norge. Er kommunikasjonsansvarlig for Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og prosjektleder for utvikling av nettstedet Kvalitet i karriereveiledning.

 

Gry Eilen Bakke

Gry Eilen Bakke, avdeling for karriereveiledning, Kompetanse Norge. Har ledet arbeidet med kompetansestandarder i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og jobber nå med å utvikle Min kompetanse - selvevalueringsverktøyet for karriereveiledere.