Om oss

 

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.


Kompetanse Norge sørger for:

Avdeling for karriereveiledning

Avdelingen har systemansvaret for karriereveiledningsfeltet i Norge, ansvaret for utvikling av digital karriereveiledningstjeneste for hele befolkningen, tverrgående ansvar for realkompetansevurdering og ansvar for samarbeid med arbeidslivets parter.

Seksjon for karrieretjenester

Seksjonen har ansvar for arbeidet med å utvikle en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste i samarbeid med seksjon for untdannings- og markedsinformasjon (utdanning.no), koordinere og drifte nettverk knyttet til de fylkesvise karrieresentrene, samt arrangere fagsamlinger for karrieresentrene, utvikle kunnskapsgrunnlaget for karrieresentrene og EPALE-koordinatorrollen. Seksjonen deltar i NVL-nettverket for veiledning.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende det faglige innholdet av fagsamlingen, kan du ta kontakt med 
Anita Lervik, anita.lervik@kompetansenorge.no eller mobil: 95 99 48 40.

Har du spørsmål vedrørende det praktiske på fagsamlingen, kan du ta kontakt med 
Amal Karlsen, amal.karlsen@kompetansenorge.no, arrangementer@kompetansenorge.no, eller mobil 92 01 59 16.