Program

Mandag 9. november: Kollektive veiledningsformer – gruppeveiledning?

Kl. 13:00–15:15

Intro med programkomiteen, fortelle om årets fagsamling og oppgaver 

Veiledning i fellesskap: kollektive veiledningsformer mere generelt – for eksempel både gruppeveiledning og veiledning i fellesskaper? v/Randi Boelskfite Skovhus  

Pause

Digitalt møte – veiledning i fellesskap på nett, v/Else Lucking

Avslutning/praktisk informasjon om oppgaver  

Varighet: 2 t. og 15 min. inkludert pause 

                     

Mandag 16. november: Med brukeren i sentrum

Kl.13:00–15:15

Intro med programkomiteen, og eksempel gruppeoppgaveløsning 

Utdanning.no 

Hva er nytt på Utdanning.no 

Pause

E-veiledningstjenesten  

Erfaringer fra lansering til nå  

Avslutning 

Varighet: 2 t. og 15 min. inkludert pause 

 

Mandag 23. november: Vil dere ha verdens beste karrieresenter?

Kl. 13:00–15:15

Intro med programkomiteen og eksempel gruppeoppgaveløsning  

Kvalitetssikring kvalitetsrammeverket  

Hvordan jobbe helhetlig med kvalitetsutvikling av karrieresentrene? Kvalitetsrammeverket viser vei!  

Pause

Kvalitetssikring kvalitetsrammeverket  

Avslutning og oppsummering  

Varighet: 2 t. og 15 min. inkludert pause