Om fagsamlingen

 

Hvem er fagsamlingen for?

Samlingen er for ansatte og ledere ved de fylkesvise karrieresentrene, og koordinatorene for de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Fagsamlingen skal være en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Dette er den sjette fagsamlingen Kompetanse Norge arrangerer. Spesielt for denne fagsamlingen er at alle fylker er representert med karrieresentre og samlingen vil foregå digitalt. 

Vi arrangerer samlingen i samarbeid med en programkomite som har representanter fra karriere Vestland og

karrieresenter Rogaland.