Kontakt


Frågor kring anmälan, hotellbokning, utställning och innehåll, vänligen kontakta Svenskt Vatten:
Tel: 08-506 002 00
E-mail: konferens@svensktvatten.se