Abstrakt

Deadline för abstrakt är 1 juni 2020 kl 24.00.

Notera att denna registrering endast är för ditt abstrakt. Anmälan till konferensen görs under fliken Anmälan. 
Du behöver bara registrera ditt abstrakt en gång, även om ni är flera författare.

 

Instruktion för abstrakt

 • Abstraktet ska i första hand vara skrivet på svenska, men det går även bra på engelska.
 • Ladda upp en fil - endast wordformat accepteras (Max 5 MB)
 • Följande information ska finnas med i dokumentet:
  • Titel
  • Samtliga författare
  • Samtliga författares Enhet, Institution, Universitet, Stad eller Klinik, Sjukhus (eller annan vårdenhet) och Stad
  • Bakgrund
  • Design (t ex RCT, retrospektiv kohort eller kvatlitativ studie)
  • Material & metod
  • Resultat
  • Slutsats
 • Texten (exklusive titel, författare och affilieringar) får vara max 2000 tecken inklusive mellanslag. Text som är längre kommer att klippas/beskäras.
 • Texten behöver inte formateras, detta görs inför tryck.
 • Samtliga accepterade abstrakts kommer att publiceras i tidningen Svensk Urologi i pappersformat samt elektroniskt.

 

Instruktion för abstrakt - praktisk urologi

 • Abstraktet ska i första hand vara skrivet på svenska, men det går även bra på engelska.
 • Ladda upp en fil - endast wordformat accepteras (Max 5 MB)
 • Följande information ska finnas med i dokumentet:
  • Titel
  • Samtliga författare
  • Samtliga författares Enhet, Institution, Universitet, Stad eller Klinik, Sjukhus (eller annan vårdenhet) och Stad
  • Bakgrund
  • Design (t ex RCT, retrospektiv kohort eller kvatlitativ studie)
  • Material & metod eller Projektbeskrivning
  • Resultat (Resultat är en valfri rubrik; resultaten kan, om det passar bättre, läggas under rubriken Projektbeskrivning istället)
  • Slutsats
 • Texten (exklusive titel, författare och affilieringar) får vara max 2000 tecken inklusive mellanslag. Text som är längre kommer att klippas/beskäras.
 • Texten behöver inte formateras, detta görs inför tryck.
 • Samtliga accepterade abstrakts kommer att publiceras i tidningen Svensk Urologi i pappersformat samt elektroniskt.

Även i år välkomnar vi abstrakts för praktisk urologi - tips och trix. Har din enhet
en klok lösning på ett urologiskt problem eller en procedur, eller har ni förbättrat för era
patienter på ett nytt sätt? Anmäl ett abstrakt och presentera för resten av Sverige!