Anmälan
Medlem SOFF/SME-D
Annat företag
Myndighet

Priser
Medlem SOFF/SME-D - kostnadsfritt
Annat företag - 950:- exkl moms 
Myndighet - kostnadsfritt

Avbokning
Avbokning kan göras utan kostand fram till den 27 april.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 4 maj.