Välkommen till Registerforskning 2023 och
the Swedish Register-Based Research Summit!

När: 13-14 november

Var: Hilton Meetings Slussen, Stockholm

I år kombinerar vi Registerforskning 2023 och the Swedish Register-Based Research Summit till en tvådagarskonferens. Du är välkommen att delta under båda dagarna eller så kan du välja den av dagarna som passar dig bäst. Sista anmälningsdag är 6 november.

Måndag 13/11 - Registerforskning 2023 är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal samt ge dig ett tillfälle att nätverka med andra inom området. Vi vänder oss till dig som jobbar med registerbaserad forskning på lärosäten, myndigheter och företag i Sverige. Ett övergripande tema för dagen är hur redo vi är för digitaliseringen. Dagen kommer ha ett spår på svenska och ett på engelska.

Tisdag 14/11– The Swedish Register-Based Research Summit är en internationell tvärvetenskaplig forskningskonferens för registerbaserad forskning. Forskningskonferensen syftar till att främja kunskapsöverföring och kunskapsutbyte mellan olika discipliner som arbetar med registerdata. Register är viktiga datakällor för medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning, inklusive olika discipliner som folkhälsa, epidemiologi, statistik, demografi, sociologi, ekonomi och klinisk medicin. Denna dag är helt på engelska.

Konferensen Registerforskning 2023 arrangeras av Vetenskapsrådet tillsammans med Biobank Sverige, Riksarkivet, SCB, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och Regioner/Nationella Kvalitetsregister. The Swedish Register-Based Research Summit arrangeras av SWE-REG som är ett samarbete mellan sju forskningsmiljöer och en forskarskola inom registerbaserad forskning, finansierat av Vetenskapsrådet.