Intelligent larmsystem som räddar liv i tuffa och utsatta arbetsmiljöer. 

LifeFinder systemet består av små avancerade sensorer som kan användas i befintliga kläder och utrustning. Systemet detekterar onormala situationer och ger snabb och kritisk larminformation för snabba och rätta räddningsinsatser vid t.ex. en fallolycka eller man överbord.

 

Intelligent alert system that saves lives in harsh and hazardous environments.

LifeFinder’s ground-breaking intelligent alert system enables live saving solutions that integrate seamlessly into workers’ everyday safety routines. By proactively detecting and alerting to danger and life-threatening situations, further injuries and potential death can be avoided even in the most remote and hazardous locations. This I made possible by using intelligent sensors that detect abnormal conditions e.g. water, fall, shock, temperature, movement.

 

Kontakta oss / Contact us