FKAB levererar framgångsrika fartygsdesigner sedan 1961.
Våra designs är optimerade med focus på operationella krav, låg bränsleförbrukning, låg miljöpåverkan och redo att möta framtida krav.

 

Genom våra kontor i Sverige & Kina är vi också involverade i ombyggnader så som t.ex. LNG, Methanol, Ballast Water Treatment, Scrubbers & Batterier.

 

Delivering successful ship designs since 1961.
Our designs are optimized with focus on operation, low fuel consumption, low environmental impact and ready to meet future demands.


Through offices in Sweden & China we are also involved in conversions of LNG, Methanol, BWT, Scrubbers & Batteries.

 

Kontakta oss / Contact us