KONTAKT


Om du har frågor gällande programmet, vänligen kontakta:
Maria Schillaci, Linköpings universitet
maria.schillaci@liu.se

Om du har frågor gällande anmälan eller betalning etc. vänligen kontakta:
Elisabet Norlin Rehnmark, Umeå Congress
elisabet@umea-congress.se
090-13 00 35