PROGRAM 

 
Dag 1

10.00 Invigning och inledning
 
 • Välkommen
  Helen Dannetun
  , rektor Linköpings Universitet.
   
 • Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.
   
 • Barnkonventionen som svensk lag
  Elisabeth Dahlin, Barnombudsman.
   
 • Hur kan vi använda både Barnkonventionen och Agenda 2030 för att nå målet att alla former av våld mot barn ska upphöra?
  Pernilla Baralt, Generalsekreterare i Unicef
12.00 Lunch
   
13.00  
 
 • Post-traumatisk stress - från känslor till synapser och tillbaka
  Markus Heilig, professor i psykiatri, Linköpings universitet

   
 • För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt
  Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa.
15.00 Fika 
   
15.30 Parallella seminarier
 
 • A1) Starka känslor kommer och går – lansering av barnbok om PTSD
  Trauma på kartan - en nationell och regional utmaning!
  Poa Samuelberg och Maria Schillaci, psykologer och utredare inom regeringsuppdraget "Trauma på kartan".

  Seminariet avslutas med en paneldiskussion tillsammans med modellregionerna för Trauma på kartan, region Skåne och region Västerbotten.
   
 • A2) Barnkonventionen som svensk lag -  vad blir det för skillnad för barn som utsätts för våld?
  Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen

   
 • A3) Ett liv fritt från hedersrelaterat våld och förtryck är en rättighetsfråga
  Juno Blom, partisekreterare Liberalerna. Tidigare nationell samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.
16.45 Slut för dagen
   
18.00 Mingel
 
 • 19.00 Konferensmiddag i lokal "Backstage" (för de som förbokat middag genom anmälan).

 
Dag 2

08.30  
 
 • Barnafridspriset prisutdelning och pristagarseminarium. Årets pristagare ger sin föreläsning.
09.30 Fika
   
10.00  
 
 • Barn som begår våldsbrott
  Carin Götblad, Regionpolischef Mitt

   
 • Hur bygga motståndskraft i organisationer? How to build resilience in organizations? (Föreläsningen sker på engelska)
  Chris Newlin, Director National Child Advocacy Centre in Huntsville, USA
12.15 Lunch
   
13.15 Parallella seminarier
 
 • B1) Barn och familjer som faller fritt i de organisatoriska mellanrummen - hur kan vi förbättra våra skyddsnät?
  Dennis Hjelmström, skolchef Ystad.

   
 • B2) Små våldsutsatta barn - att förstå, upptäcka och hjälpa. Om hur påfrestningar tidigt i livet påverkar barns utveckling och hur olika verksamheter kan fånga upp de yngsta utsatta barnen samt vad vi vet om effektiva insatser för barn i förskoleåldern. 
  Kjerstin Almqvist, adj professor i medicinsk psykologi, och Anna Norlén, psykolog och verksamhetschef vid Ericastiftelsen.

   
 • B3) Grooming - om barn som manipuleras på nätet i sexuellt syfte. Grooming - Children manipulated online for sexual purposes (Föreläsningen sker på engelska)
  Chris Newlin, 
  Director National Child Advocacy Centre in Huntsville, USA och Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid
14.30 Fika
   
15.00
En inblick i samtiden och utblick i framtiden. 
 
 • Sexuella övergrepp mot barn kan förebyggas. På Darknet och IRL.
  Christoffer Rahm, Chefsöverläkare Psykiatri Södra Stockholm och forskare på Karolinska Institutet
16.30 Avslut

 

 

Utskriftsvänligt program