May Ekeroth, patientföreträdare och Carina Mannefred, verksamhetsansvarig
Kraftens hus är en mötesplats för cancerberörda i Borås. Verksamheten erbjuder stöd, information, olika typer av aktiviteter samt intressanta föreläsningar. Modellen Kraftens hus håller på att spridas i landet. Stockholm öppnar verksamhet i mars och Göteborg senare under året.

 

Cancer Rehabmottagningen på SÖS, för rektalpatienter i Stomimottagningens uppföljningsprogram
Nathalie är Specialistsjuksköterska i kirurgi och Stomiterapeut, jobbat på SÖS Stomimottagning sedan 2018
Zandra är Stomiterapeut och Jobbat på SÖS Stomimottagning sedan 2017

 

 

Eva Carlsson är stomiterapeut och Universitetsöversjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra och Docent i omvårdnad vid institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Hon har också varit ansvarig för stomiterapeututbildningen i Sverige i över 20 år. Eva arbetar kliniskt som stomiterapeut och med forskning som bl.a. involverar patienter med stomi och patienter med tarmsvikt. Hon har också bedrivit forskning inom personcentrerad information och kommunikation i kolorektal cancervård, där hon varit projekt koordinator för projektet inom GPCC .  

 

Charlotta Bergström: Leg ssk, uro/tarmterapeut & doktorand
Jag är sjuksköterska och uro/tarmterapeut på Danderyds sjukhus och ansvarar för tarmterapin på kliniken. 2018 utarbetade jag ett uppföljningsprogram för bäckenbottenfunktionen för klinikens patienter som opererats med en låg främre resektion (LFR) på grund av rektalcancer. Vidare har jag har varit delaktig i en nyligen publicerad randomiserad studie där vi testat transanal irrigation (TAI) som behandling vid tarmproblem (LARS) efter rektalcancerkirurgi. 2019 påbörjade jag mina doktorandstudier på Karolinska Institutet, på deltid, där jag forskar på sexuell hälsa hos unga vuxna efter cancerbehandling

 

Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska vid Kirurgiska kliniken Linköping.
Har arbetat på kirurgen i Linköping sedan 2003 och är avancerad specialistsjuksköterska sedan 2014. Sedan 2017 också doktorand vid Linköpings Universitet och planerar disputation inom ämnet Enterokutan fistel till våren 2023. Avhandlingsarbetet handlar om patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdens erfarenheter av Enterokutan fistel. En av delstudierna är en prevalensstudie i syd-östra sjukvårdsregionen som beskriver etiologi, behandling, vårdkonsumtion och utfall. Under föredraget kommer olika delar i avhandlingen presenteras.

 

Jeanette Larsson har bakgrund som polis i 25 år. Utöver gängse polisarbete var hon instruktör och utbildare för Polismyndigheten i Skåne vid värdegrunds-, mångfalds- och hatbrottsutbildningar. Hon driver idag eget företag och är en frekvent anlitad föreläsare och utbildare om bland annat fördomar, mångfald, värdegrund, civilkurage, whistle-blowers och mod. Hennes föreläsningar tar utgångspunkt i hennes erfarenhet att vara kvinna och gay i en starkt manlig hierarkisk organisation; ”Högt i tak - men var har vi golvet?”. Jeanette har under årens lopp blivit prisad och fått en mängd olika utmärkelser för sitt arbete och föreläsningar.

 

Susanne Nilsson driver Spirio sorgcenter i Malmö och är en av grundarna till Dödsdoulan AB, som utbildar certifierade dödsdoulor. Susanne är specialist i programmet för sorgbearbetning™ Sedan 2009 utbildar hon olika yrkesgrupper som möter människor i sorg samt hjälper enskilda människor att bearbeta sin sorg. Susanne har fördjupade kunskaper i barn i sorg. Susanne är pedagog, samtalsterapeut, föreläsare, författare och har tidigare arbetet som rektor i drygt 20 år.

 

Mari Dahlberg och Sara Strandberg arbetar som sjuksköterskor och uro/tarmterapeuter på Bäckenbottencentrum Kirurgi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Vi har lång erfarenhet av att ta hand om patienter med tarmdysfunktion och samarbetar med olika specialister inom gynekologi, urologi och gastroenterologi.
Vi arbetar också som regionala samordnare för bäckencancerrehabilitering.
I vår föreläsning så kommer vi att presentera vår verksamhet, delge våra erfarenheter och ge en sammanfattning av aktuell litteratur om transanal irrigation och patientfall

 

Rachel Lovegrove är Global Clinical Education Manager-Europa för Hollister och Dansac. Rachel är en del av ett team som ansvarar för att skapa utbildningsinnehåll för sjuksköterskor över hela världen och stödja kollegor på Hollister och Dansac i området Stomi. Rachel är legitimerad allmänsköterska med över 30 års erfarenhet av brännskador och plastik, urologi, medicinska och kirurgiska specialiteter, och har arbetat som en kvalificerad klinisk sjuksköterska inom stomivård. 2020 tog Rachel examen från University west of England med en Bachelor of Science-examen i professionell utveckling, denna bestod av moduler relevanta för omvårdnad och forskning.
Rachel brinner för utbildning “Stomivård är verkligen det största området inom medicinen att arbeta inom, det har följt mig genom hela min karriär och jag är privilegierad att ha den roll jag gör för att ge sjuksköterskor möjlighet att uppnå positiva resultat och säkerställa livskvalitet för deras patienter”. Rachel har också en väldigt personlig koppling, hennes dotter hade stomi från födseln i 3 månader.

 

Laurie McNichol är för närvarande en klinisk sjuksköterska specialist och sårstomikontinens avancerad praktiserande sjuksköterska vid Cone Health i Greensboro, North Carolina.
Hennes karriär som WOC-sköterska har fokuserat på förebyggande och behandling av tryckskador, vården av stomipatienten med fokus på förebyggande av peristomala hudkomplikationer, inkontinens [1] associerad dermatit och medicinska adhesiva hudskador. Hon samredigerade en lärobok om sårvård som nu är i sin andra upplaga, har publicerat brett och utvecklat elektroniska verktyg för sjuksköterskor vid sängkanten som hör till trespecialiteten.
Hon har varit inbjuden talare och föreläst på sex kontinenter. Laurie, en erfaren sjuksköterska och sjuksköterskeledare, har varit ordförande för Wound, Stomy and Continence Nursing Certification Board (WOCNCB), ordförande för Wound, Stomy and Continence Nurses Society (WOCN®) och ordförande för National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Hon fortsätter att vara aktiv i dessa grupper.
Hon har arbetat kliniskt inom både akut- och hemsjukvård. Laurie är fellow i American Academy of Nursing och var 2017 Magnet Nurse of the Year® för ny kunskap, innovationer och förbättringar.
Kvalifikationer: MSN,RN,CNS,GNP,CWON,CWON-AP,FAAN. Laurie fick sin BSN från D’Youville College i Buffalo, New York och sitt MSN med inriktning på gerontologisk omvårdnad och post masters certifikat som generisk sjuksköterska från University of North Carolina i Greensboro.

   

 

Kalle Norwald är socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS). Han har tidigare i sitt arbetsliv bland annat arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning i grund- och gymnasieskola och som kurator på sjukhus med patienter vars sjukdomar, diagnoser eller tillstånd påverkat deras sexualitet. Kalle Norwald syns även då och då i media där han svarar på frågor om sexualitet, relationer och terapi, bland annat i Sveriges Television.

 

Eva Persson är sjuksköterska, stomiterapeut och docent i omvårdnad. Arbetar som universitetslektor på institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Hon har också många år varit involverad i stomiterapeututbildningen på Göteborgs universitet. Forskningen handlar till största delen om tarmopererade patienter med stomi men Eva är även involverad i andra forskningsområden.