Program  

Tisdag 4/4  

09:15-10:00 Registrering, kaffe och utställning  
10:00-10:10 Inledning
10:10-10:30 VGR och Gbg stad
Marjan Garmroudi, Vice ordförande Regionfullmäktige
Aslan Akbas, Ordförande i kommunfullmäktige

Tema rehabilitering efter cancer  
10:40-11:00 Kraftens hus – en social innovation av för och med cancerberörda
Föreläsare: May Ekeroth, patientföreträdare, Carina Mannefred verksamhetsansvarig
11:00-11:20 SÖS Rehabmottagning Stockholm 
Zandra Printz Stomiterapeut SÖS, 
Nathalie Sternbro Stomiterapeut SÖS

Studier och forskning 
11:25-11:40 STASS Specific Training After Stoma Surgery  
Eva Carlsson  Stomiterapeut, universitetsöversjuksköterska och docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra

11:45-12:45 Lunch

Tema rehabilitering efter cancer  
12:45-13:15 Transanal irrigation som behandling vid tarmfunktionsbesvär
(LARS) efter stominedläggning vid rektalcancerbehandling. 
Charlotta Bergström Leg. Sjuksköterska, uro/tarmterapeut, doktorand KI, Danderyds sjukhus 

Studier och forskning 
13:15-14:15 Enterokutan fistel; påverkan på individen, anhöriga och hälso- och sjukvården 
Karolina Härle, Avancerad specialistsjuksköterska, doktorand. Kirurgiska kliniken Linköping  

14:15-14:45 Fika och utställning  

14:45-16:15 Högt i tak- men var är golvet?    
Jeanette Larsson, har bakgrund som polis vid polismyndigheten i Skåne

16:15- 16:30 Avslutning  

16:30-17:45 Årsmöte SSKR – endast medlemmar i SSKR  

19.00 Mingel på Imagine hosted by VGR och Gbg stad.
Därefter Kongressmiddag   

 

Onsdag 5/4  

08:30-09:25 Förluster- om sorg och livsomställningar  
Susanne Nilsson, pedagog, samtalsterapeut och författare. Spirio sorgcenter i Malmö
09:30-10:25 Vår erfarenhet av transanal irrigation vid tarmdysfunktion
Mari Dahlberg och Sara Strandberg, sjuksköterskor och uro/tarmterapeuter på Bäckenbottencentrum Kirurgi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
10:30-11:25 Sleep Securely – No More Nightmares
Rachel Lovegrove, BSc RGN, SCN
Hollister , Libertyville,  Chicago

11:30-12:30   Lunch

12:30-13:25 Embracing change: New nomenclature for convexity characteristics 
Laurie McNichol, MSN, RN, CNS, GNP, CWOCN, CWON-AP, FAAN
Cone Health, Greensboro, North Carolina, USA
13:30-14:25 Sexualitet med stomi- hur?
Kalle Norwald, socionom leg psykoterpeut specialist i sexologisk rådgivning 
14:30-15:25 Burden of Illness - en registerstudie över sjukdomsbördan hos personer med stomi
Catarina Sternhufvud, Coloplast
Eva Carlsson, Stomiterapeut, universitetsöversjuksköterska och docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra
Eva Persson, Universitetslektor, Docent i omvårdnad, Lunds universitet, Stomiterapeut 

15:30 Avslutning med ”fika to go”