OM BARNAFRID


Barnafridskonferensen arrangeras av Barnafrid som är ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet. Vi riktar oss till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter.

Målet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Barnafrids hemsida: https://liu.se/forskning/barnafrid