TEMA 2022


Barns utsatthet i ett livsloppsperspektiv – Prevention, tidiga insatser och samhällskostnader 


Alltmer forskning visar att utsatthet för våld och andra svåra händelser i barndomen kan ha allvarliga effekter på psykisk och fysisk hälsa genom hela livsloppet. 

Barnafridskonferensen 2022 kommer att göra en djupdykning i hur våld i tidig ålder påverkar människor genom livet – vilket lidande och vilka samhällskostnader det innebär. Men vi vill också diskutera vad yrkesverksamma som möter barn kan göra för att förhindra utsatthet, och för att lindra konsekvenserna för de som drabbats. Under två dagar fyllda med kunskap kommer vi att belysa nationella och internationella perspektiv på arbetet med våldsutsatta barn.

Föreläsningarna tar ett brett grepp om frågor som rör utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma möter – allt med grund i barnkonventionen, Agenda 2030 och viktig forskning om våld mot barn och barndomstrauma.

Nya, spännande och handfasta verktyg presenteras för att kunna ge just dig det bästa stödet i ditt arbete. Du får också ta del av utdelningen av Barnsfridspriset för bästa avhandling inom området våld mot barn under 2020, och lyssna till pristagarens föreläsning.