Arbetsgrupperna träffas i Kalmar på KTC den 24 mars kl 13 - 17.

Länssjukhuset Hus 2 plan 9
 

Anmälan till arbetsgrupperna: (välj en arbetsgrupp, det görs i registreringen för konferensen)

Forskning – sammankallande Eva Tamas

Utbildning – sammankallande Elaine Sandén

Teknik och utrustning – sammankallande David Westholm

Ledning och organisation – sammankallande Magnus Ekstedt