Arbetsgrupperna träffas i Kalmar på KTC den 23 mars kl 13 - 17.

Länssjukhuset Hus 2 plan 9

Anmälan till arbetsgrupperna: (välj en arbetsgrupp, det görs i registreringen för konferensen)

Forskning –

Utbildning –

Teknik och utrustning –

Ledning och organisation –

 

Frågor om arbetsgrupperna hänvisas till: Magnus Berndtzon magnus.berndtzon@rjl.se