PROGRAM

 

Onsdag 24 mars

13:00-17:00      Arbetsgrupper KlinSim

 

Torsdag 25 mars

08:00-09:00      Registrering - Lokal: Manchetten

09:00-09:15      Invigning - Lokal: Hjärnan

09:15-09:45      Föreläsning. Varje dag är en gåva – Att överleva ett hjärtstopp
                       (Stefan Jutterdal & Annmargreth Kvarnefors) - Lokal: Hjärnan

09:50-10:20      Föreläsning. Säkert teamarbete, simulering som en del i patientsäkerhetsarbete
                       (Karin Pukk Härenstam) Lokal: Hjärnan

10:20-10:50      Mingel & Fika med utställare Lokaler: Synen & Hörseln 

10:50-11:20      Workshops - U-ljud simulering..Lokal:KTC- Hus 2 Plan 9

                       Workshops - Att implementera..Lokal: Hjärnan

                       Workshops - Enkelt koncept för att...Lokal: Spegeln

                       Workshops - Sårpyssel...Lokal: KTC, Hus 2, Plan9

11:30-12:00      Workshops - Att implementera...Lokal: Hjärnan

                       Workshop: - Enkelt koncept för att...Lokal: Spegeln

                       Workshop: - Simulering m feedback. Lokal: KTC-Hus2, Plan 9

                       Workshop: - Sårpyssel...Lokal: KTC - Hus 2, Plan 9

                       Workshop: - U-ljud simulering...Lokal: KTC - Hus 2,Plan 9

12:10-12:40      Workshops - Att implementera...Lokal: Hjärnan

                       Workshop: - Enkelt koncept för att...Lokal: Spegeln

                       Workshop: - Simulering m feedback. Lokal: KTC-Hus2, Plan 9

                       Workshop: - Sårpyssel...Lokal: KTC - Hus 2, Plan 9

                       Workshop: - U-ljud simulering...Lokal: KTC- Hus 2,Plan 9

12:40-13:40      Lunch

13:40-14:20      Föreläsning. Simulation-based Quality Improvement
                         
(Michael Sautter) Lokal: Hjärnan

14:25-14:55      Föreläsning. CEPS ( Mia Wede, Erik Borgström) Lokal: Hjärnan

15:00-15:45      Mingel & Fika med utställare Lokaler: Synen, hörseln 
 

Transport till LNU för aktuella deltagare
 

15:45-16:30      Workshops - Vad händer i Kalmar...Lokal: Hjärnan

                       Workshop -  Behandling av hjärtstopp...Lokal: Spegeln

                       Workshop -  Besök på Linné Universitet...Lokal: LNU

18:00               Mingel på Kalmar konstmuseum med efterföljande middag.

19:00               Middag på Park Hermina

 

Fredag 26 mars

08:30-09:15      Workshops - Vad händer i Kalmar...Lokal: Hjärnan

                       Workshops - Behandling av hjärtstopp...Lokal: Spegeln

                       Workshop - Besök på Linné Universitet...Lokal: LNU

09:15-09:30      Transport från Linneuniversitet till sjukhuset för aktuella deltagare

09:30-09:45      Mingel & Frukt med utställarna - Lokal: Synen, hörseln, hjärnan

09:45-10:45      Årsmöte med kort presentation av arbetsgrupperna - Lokal: Hjärnan

10:45-11:15      Mingel & Fika med utställare Lokal: Synen, Hörseln, Hjärnan

11:15-11:45      Föreläsning. KlinSim Pedagogik Steg 1,2,3 Lokal: Hjärnan

11:50-12:50      Föreläsning. Stress Inoculated Training (Jonas Månsson) Lokal: Hjärnan

12:50-13:00     Överlämning & avslutning - Lokal: Hjärnan

13:00               Lunch to go.