WORKSHOPS

 

1Enkelt koncept för att arbeta med film och debriefing:

Workshopen riktar sig till dig som är relativt ny inom simulering och vill börja arbeta med film vid debriefing. Vi presenterar en enkel metod där du använder mobilkamera”

 

2. U-ljud simulering:

"Det räddar liv, sparar tid och gör patienter glada"

Med ultraljud kan man ofta se direkt vad som är fel istället för att trycka och gissa. På KlinSim2020 seminarium går vi igenom hur ultraljudssimulatorer kan användas på ett effektivt sätt för patientundersökning inom bland annat hjärta och lunga, transabdominella undersökningar samt ultraljudsundersökning av bäcken inklusive viss obstetrik och gynekologi. Fokus för workshopen är hjärta-lunga (TEE/TTE) samt POCUS och kommer ledas av klinisk personal med praktiska tips, övningar och "pröva-på". Simulatorerna som används under workshopen kommer från det engelska företaget IntelligentUltrasound (HearWorks, BodyWorks och ScanTrainer) och återfinns på några av våra KTC och sjukhus i Norden."

 

3. Sårpyssel:

Lär dig att göra tex. Ett blåmärke, snorig näsa febrig panna för att göra ditt scenario mer verkligt.
HLR passet kanske ställer till de om en av dockorna är snorig.

 

4. Simulering med feedback och mätbar förbättring 

”Simulering är ett samlingsbegrepp för en uppsättning metoder för undervisning och lärande. Ett av tillvägagångssätten är att göra simuleringarna kortare, och använda konkret, objektiv feedback med 2-3 punkter för förbättring mellan flera omgångar av samma scenario. I internationell litteratur kallas detta vanligtvis "Rapid Cycle Deliberate Practice". Avsikten är att låta teamen träna tillsammans flera gånger, och aktivt använda feedbacken de får mellan simuleringarna för att förbättra både kompetens och självförtroende. Denna workshop syftar till att ge en introduktion, och praktisk erfarenhet, för att designa simuleringar baserade på denna princip.”

 

5. Vad händer I Kalmar?:

Ett potpuri av hur vi arbetar med bland annat scenarioträning på olika sätt, samverkan mellan små sjukhus, HLR i skolan.

 

6. Behandling av hjärtstopp tillsammans:

Hjärtsäkra Kalmar

Nina Berg och Therése Johansson presenterar sitt ideella projekt som syftar till att rädda fler liv genom utbildning i HLR och utplacering av dygnet-runt-åtkomliga hjärtstartare i Kalmar.

SMS-livräddning - # En i laget.

David Fredman från Heartrunner berättar om utveckling och implementering av SMS-livräddning i Sverige samt de senaste forskningsresultaten.

Livet efter hjärtstopp

Johan Israelsson från Region Kalmar län och Svenska rådet för HLR sammanfattar vad vi vet om ”livet efter hjärtstopp” och berättar om hur HLR-rådet arbetar tillsammans med patienter och närstående för att förbättra vården.

 

7. Besök på Linné universitetet:

”Workshop KTC Linnéuniversitetet, Universitetskajen

På KTC vid Linnéuniversitetet undervisas sjuksköterskestudenter, BMA-studenter samt sjuksköterskor på olika specialistutbildningar .
Under workshopen sker en rundvandring i universitetets nybyggda KTC-lokaler och du får träffa studenter och undervisande lärare.
Detta kombineras med föredrag om pågående forskning som är kopplad till KTC-verksamheten. ”

 

8. Karin Bölenius Umeå universitet

”Att implementera ett pedagogiskt verktyg för effektiv lärprocess för praktiska färdigheter kan öka patientsäkerheten i just din verksamhet”