Välkommen till KlinSim 2022 i Kalmar!

Konferensen anordnas den 24–25 mars under temat ”Tillsammans

Klinisk simulering och färdighetsträning har funnits i Sverige i många år, medan KlinSim som förening är relativt ung. Föreningens vision är att vara en ledande organisation inom kliniskt lärande och en naturlig samverkanspartner i patientsäkerhetsarbete.

KlinSim främjar det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom området. Detta passar väl in på årets tema som innebär att dessa områden belyses från olika perspektiv av bland annat forskare, utbildare, företag, patienter och närstående.

Konferensen arrangeras av Kliniskt Tränings-Centrum vid Region Kalmar län och Linnéuniversitetet tillsammans med KlinSim. 

Varmt välkommen till KlinSim 2022 - Vi blir bättre Tillsammans!