Ressurser

Refleksjonsspørsmål til åpningsfilmen

Vi har laget noen forslag til spørsmål og problemstillinger som kan anvendes i ulike sammenhenger i forsøket. Spørsmålene kan brukes i samlinger eller møter med veiledere i bedrift, lærere i forsøket eller i ulike arbeidssammenhenger i prosjektet. 

Refleksjonsspørmålene til åpningsfilmen

Ressurser for deg som er lærer eller veileder i bedrift 

Ressursene handler om å lære språk på arbeidsplassen. Ressursene ble opprinnelig laget for lærere som jobber med norskopplæring og arbeidspraksis, men du finner stoff her som er relevant for det å lære norsk som del av fagopplæringen.  

For å få til mer språklæring i på arbeidsplassen: https://web03.kompetansenorge.no/SprakIArbeid/

For å få til et bedre samarbeid om språkopplæringen: https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/arbeid-og-spraket-samspill/

For å få bedre innblikk i hvilke grunnleggende ferdigheter som trengs på ulike arbeidsplasser: https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Profiler-for-grunnleggende-ferdigheter-pa-jobben/

For å bruke tekster fra bedriften i opplæringen for å styrke lese- og skriveferdighetene: https://www.kompetansenorge.no/contentassets/f0308c337f864e319c0243119946ac82/tekstuniverset-pa-arbeidsplassen.pdf

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/01861d32165c4c818021a37e9168846c/tekster_fra_arbeidsplassen_i_opplaringen1.pdf