Om foredragsholdere

Det faglige innholdet i konferansen er utviklet i et samarbeid mellom universitetslektorene Anette Lund Follestad og seniorrådgiver Kaja Winsnes i Kompetanse Norge. 

Anette Lund Follestad er universitetslektor ved OsloMet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun arbeider med realkompetansestudiet, lærerspesialistutdanning og praktisk pedagogisk utdanning både for yrkesfaglærere i videregående opplæring og fagskole. Hun har 17 års erfaring fra videregående opplæring, primært tilknytte voksnes læring, realkompetansevurdering og karriereveiledning. 

Kaja Winsnes, seniorrådgiver i Kompetanse Norge. Hun har bakgrunn som lærer og foreleser i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet. I Kompetanse Norge har hun i en årrekke jobbet med å utvikle og formidle kunnskaper om hvordan opplæringssteder og arbeidslivet sammen kan legge til rette for å utvikling av språk og grunnleggende ferdigheter hos voksne.